Rätt till arv för särkullbarn

Hejsan, jag har en fråga ang arvsrätt. Min man och jag är gifta och har barn sedan tidigare förhållanden och inga gemensamma barn. Jag har 1 barn sedan tidigare och min man har 4 barn sedan tidigare. hans barn har ingen bra relation till varandra.

Min fråga är vem som förvaltar all egendom vid den enas dödsfall då vi har barn som inte är gemensamma? vad kommer hans barn respektive mitt barn få ärva? kan man skriva testamente att den överlevande makan/Maken får disponera all arvsrätt?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga bestämmelser beträffande din fråga återfinns främst i Ärvdabalken (ÄB).

Viktigt att nämna i sammanhanget är att det först och främst ska göras en bodelning vid ena makens bortgång, detta följer av Äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1. Det förutsätts dock att efterlevande make begär detta, se ÄktB 12:2 .

Jag ponerar först och främst att du är den som först går bort. Enligt ÄB 3:1 ska din man ta del av din kvarlåtenskap. Emellertid finns som du nämnt särkullbarn och enligt samma bestämmelse, 3:1, har denne rätt att ta del av sin laglott direkt vid din bortgång. Detta innebär att ditt barn vid din bortgång kommer att få ta del av sin arvslott, vilken framgår av ÄB 2:1 som stadgar att bröstarvingar tager lika lott. I din situation finns bara ett barn vilket innebär att barnet således har rätt till hela din kvarlåtenskap. Emellertid måste vi tillbaka till 3:1 igen, denna gång bestämmelsens andra stycke. Där stadgas att efterlevande make alltid har rätt till fyra gånger gällande prisbasbelopp. För 2016 är prisbasbeloppet 44300:- vilket innebär att din make skulle ha rätt till 177200:-. Detta under förutsättning att kvarlåtenskapen räcker till detta. Hans barn har ingen arvsrätt efter dig, detta följer av att de enda som är arvsberättigade finns uppräknade i 2 kap. ÄB.

Om din man går bort före dig är situationen snarlik. Precis som ovan har du rätt till fyra gånger prisbasbeloppet och hans barn har rätt till sin arvslott. De har således rätt till 1/4 var av hans kvarlåtenskap.

Vad gäller möjligheten att skriva testamente ska beaktas att ÄB 7:3 föreskriver att bröstarvinge alltid har rätt att få ta del av sin laglott genom att påkalla jämkning av testamentet. Laglotten motsvarar halva arvslotten, se 7:1. Detta innebär att även om ni upprättar ett testamente som föreskriver att efterlevande make ska ärva allt så kan bröstarvingarna påkalla jämkning av detta testamente och på så sätt få ta del av sin laglott.

Sammanfattningsvis kan således sägas att era barn från tidigare relationer har rätt att få del av sin arvslott genast vid respektive makes bortgång. Hans barn har inte rätt att ta del av ditt arv och ditt barn har inte rätt att ta del av hans arv. Vid upprättande av testamente får inte barnens rätt till laglott kränkas, om det ändå görs kan barnen påkalla jämkning av testamentet enligt ÄB 7:3.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning