Rätt till arv för arvinge till far med norskt medborgarskap

Hej min frus far har gått bort. Han var norsk medborgare, bosatt i Norge. Min fru är svensk,bosatt i Sverige och ett s.k särkullbarn. Ett testamente finns skrivet när han var sambo,men han gifte sig innan han gick bort. Frågan är nu hur det fungerar med arv och arvsrätt för min fru i nuläget?

Mvh Christer

Lawline svarar

Hej!

Din frus far har gått bort. Han var bosatt i Norge med norskt medborgarskap. Du undrar nu om hon har rätt till arv efter sin far.

Norsk arvsrätt

Norge saknar allmänt tillämplig lagstiftning om internationella arvsfrågor. Enligt praxis styrs rätten till arv av lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död. Denna lag omfattar all den avlidnes egendom.

Eftersom hennes far var bosatt och hade norskt medborgarskap, ska arvet fördelas enligt norsk arvsrätt. Själva lagtexten som tillämpas heter Arvelova och går att hitta här. Enligt 1 § Arvelova har först och främst arvingar rätt till arv efter den avlidne. Arvinge är du om den avlidne har omnämnt dig i testamente eller om arvslagen annars fastställer det. I 6 § går också att utläsa att efterlevande maka har rätt till 1/4 av arvet, såvida det inte finns upprättat ett inbördes testamente som tyder på annan fördelning. Inbördes testamente kan dock aldrig göra bröstarvingar (barn) arvslösa.

Hur fördelas arvet?

Efterlevande maka och arvingar måste, efter dödsfallet, bestämma hur arvet ska skiftas, dvs. vem som ska fördela arvet efter den avlidne. Själva arvsskiftet regleras i en särskild lag, skifteloven.

Den vanligaste utgången är att det sker ett privat skifte. Det innebär att arvingarna själva kommer fram till hur arvet ska fördelas. Noterbart är dock att enligt norsk rätt sker ingen bouppteckning. Ett privat skifte förutsätter att minst en arvinge tar över ansvaret för den avlidnes skulder.

Jag skulle vidare råda din fru till att kontakta domstolen i den kommun där hennes far var skriven. Mer information kring domstolsväsendet går att utläsa här.

Hoppas att du fått någon klarhet i frågan. Tack för att du vänt dig till Lawline!

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning