Rätt till arv eller efterarv för särkullsbarn

Hej, jag undrar vad som händer arvsmässigt i en familj där det finns särkullbarn. Om makan har tre barn från tidigare äktenskap och maken har ett barn från tidigare äktenskap men inga gemensamma barn, vad händer om respektive make dör?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person som är gift dör ska allt tillfalla den efterlevande maken. Särkullsbarn får däremot ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 1 paragrafen ärvdabalken (nedan förkortat ÄB; länk till lagrummet https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Men detta är inte absolut. Särkullsbarn kan välja att avstå sitt arv från sin förälder om denne dör först. Då får den efterlevande maken allt i arv och eventuell bodelning och när den efterlevande maken dör kommer särkullsbarnet ärva efter den sist avlidna maken, detta arv kallas efterarv. Detta framgår av 3 kap. 9 paragrafen ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1).

Detta fungerar så att när en make dör ärver den andra maken egendom som denne får med fri förfoganderätt. Detta betyder att den efterlevande inte får testamentera bort egendomen och när den efterlevande dör ska barnen till den först avlidna maken ärva en kvotdel av egendomen som den efterlevande maken lämnar efter sig enligt 3 kap. 4 paragrafen ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P4S1). Detta är för att kompensera en eventuell värdeökning.

Att avstå från arv efter någon som avlidit är en personlig rätt och det kan alltså bara arvingen besluta om. Vill en person reglera hur egendom ska fördelas kan denna göra det med ett testamente.

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning