Rätt för särkullbarn att ta del av egendom från bonusförälder

Hejsan.

Min far avled pga covid-19 och han har 4 barn sedan tidigare.

Och under tiden Pappa levde så köpte min mamma en stuga som hon själv betala samt står ensam på kontraktet.

Nu kräver min bror från min fars sida att hon ska sälja den för att han vill ha ut sitt arv.

Ingår verkligen den stugan i arvet för honom då min mor inte är hans mamma, utan vi har bara gemensam pappa.

För detta tar kål på min mamma.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning efter make/makas död

Det framgår inte av den fråga ifall din mamma och pappa var gifta, jag kommer utgå från att så är fallet. När ena maken/makan avlider ska en bodelning först göras innan arvet från din far ska fördelas. Det som kommer ingå i bodelningen är din mammas och pappas s.k. giftorättsgods, 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). All egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom t.ex. testamente eller äktenskapsförord ingår i bodelningen, 7 kap 1 § och 7 kap 2 § ÄktB. Det innebär för din mammas del att om hon inte har gjort huset till sin enskilda egendom genom t.ex. ett äktenskapsförord, kommer huset att ingå i bodelningen. Det spelar i så fall ingen roll att det är din mamma som betalat stugan och äger stugan. Vid bodelningen får hon däremot dra av eventuella skulder hon har för huset.

När bodelningen är klar, ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, 9 kap 1 § ÄktB. Därefter ska din pappas del av giftorättsgodset plus eventuell enskild egendom fördelas mellan dig och dina syskon. Då dina halvsyskon är s.k. särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § 1 stycket ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Du får däremot vänta tills din mammas bortgång (förutsatt att dina föräldrar var gifta).

Det som dina syskon kan kräva är alltså deras andel av din pappas arv (¼ var), det innebär att din mamma inte behöver sälja huset utan är skyldig att enbart ge syskonen deras andel av din pappas kvarlåtenskap.

Hoppas du fått svar på din fråga annars får du gärna ställa ännu en fråga, med vänliga hälsningar

Victoria StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning