FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/07/2020

Rätt att underrättas om förälders död

Om man är biologisk dotter till en man som nu avlider. Har man rätt att få reda på att pappan är avliden då? Har man rätt till arv av denna pappa även om han inte vart en del av ens liv?

Min svärmors pappa avled för 4 månader sedan enligt en dödsannons men hon har inte fått information om detta.

Vad säger lagen och vad har hon för rättigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Rätt till arv

Din svärmor har rätt att ärva av sin far. Oavsett om det skulle finnas ett testamente som säger något annat eller om han var gift och att hans partner därmed ärver, har hon alltid rätt att få ut sin så kallade laglott. Laglotten är hälften av den så kallade arvslotten. Arvslotten är den del som hon hade haft rätt till om det inte funnits något testamente (7 kap 1 § ÄB). Om det finns ett testamente eller en efterlevande maka eller make behöver hon dock begära jämkning av testamentet för att få ut denna del. Detta ska göras inom sex månader från det att hon delges testamentet (7 kap 3 § ÄB). När arvet från hennes pappa ska fördelas har hon alltså indirekt en rätt att underrättas om hans död.

Din svärmor är dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen

När en person dör ska en så kallad bouppteckning upprättas inom tre månader (20 kap 1 § ÄB). En bouppteckning är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Till denna ska alla så kallade dödsbodelägare kallas (20 kap 2 § ÄB). Eftersom din svärmor har rätt att ärva av sin pappa är hon en dödsbodelägare (18 kap 1 § 4 st ÄB). Det innebär alltså att hon ska underrättas om sin pappas död genom att bli kallad till bouppteckningen. Att din svärmor inte blivit underrättad om hennes pappas död kan bero på att bouppteckningen inte ännu är klar. Notera dock att hon inte har någon skyldighet att delta vid denna.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har hon rätt att bli underrättad om dödsfallet i och med att hon måste delges bouppteckningen och ges en möjlighet att jämka ett eventuellt testamente.

Detta gäller dock inte om din svärmor blivit bortadopterad. Då har hon ingen rätt att ärva och är därmed ingen dödsbodelägare som ska kallas till bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000