Rätt att trycka en tröja med annans bild?

2019-07-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Om jag skulle printa en egen tröja, med ett tryck på en bild som jag har hittat på google, skulle jag då behöva fråga ägaren utav bilden om jag får använda den bilden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätt

Sannolikt så omfattas bilden i fråga utav upphovsrätt. Den som skapar ett verk som uppnår kravet på verkshöjd, det vill säga att verket ska ha en viss nivå av originalitet, erhåller upphovsrätt till verket (1 § upphovsrättslagen (URL)). Med upphovsrätten följer ekonomiska och ideella ensamrätter. Bland de ekonomiska ensamrätterna återfinns bland annat ensamrätten att framställa exemplar av verket (2 § URL). De ideella ensamrätterna innebär dels en rätt för upphovsmannen att bli namngiven vid exemplarframställning (eller att ej bli namngiven om upphovsmannen så önskar), dels en rätt mot kränkande ändringar av verket eller att verket görs tillgängligt i kränkande sammanhang (3 § URL). De ideella rättigheterna kan varken inskränkas eller överlåtas (11 § respektive 27 § URL). Upphovsrätten gäller som huvudregel upp till 70 år efter upphovsmannens död (43 § URL). Upphovsrättslagen omfattar personer i Sverige eller annat EES-land eller medlem i Bernkonventionen (1 § respektive 2 § internationell upphovsrättsförordning).

Inskränkningar i den ekonomiska ensamrätten

De ekonomiska ensamrätterna är i vissa fall enligt bestämmelserna i 2 kap. URL inskränkta. En inskränkning som i ditt fall eventuellt skulle kunna vara tillämplig är rätten att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av tidigare offentliggjorda verk (12 § URL). Exemplaren får alltså ej användas i kommersiellt syfte. Kravet att verket ska ha offentliggjorts innebär att verket lovligen, det vill säga med upphovsmannens samtycke, ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).

Sanktioner

Vid brott mot upphovsrättslagen kan dels följa ett straffrättsligt ansvar som kan ge böter eller fängelse i upp till två år om brottet sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, dels ett civilrättsligt ansvar som innebär en skyldighet att betala dels en skälig ersättning för användandet av det upphovsrättsskyddade verket, dels skadestånd till upphovsmannen (53 § respektive 54 § URL).

I ditt fall

Eftersom det i din fråga inte framgår huruvida exemplarframställningen av bilden ska ske i privat eller kommersiellt syfte kan ett definitivt svar ej ges på om du behöver fråga upphovsmannen om lov eller ej. Om det sker i privat syfte kan du med inskränkningen av ensamrätten för exemplarframställning i privata syfte få göra ett eller fåtal exemplar. Däremot inskränks inte den ideella rätten, vilket innebär att upphovsmannen fortfarande har rätt att bli namngiven och att dennes verk måste respekteras. I annat fall måste du sannolikt få godkännande av upphovsmannen att använda dennes verk för exemplarframställning om det inte är så att en annan inskränkning i 2 kap. URL är tillämplig i ditt fall eller om upphovsrätten har löpt ut, vilket som huvudregel sker 70 år efter upphovsmannens död.

Jag hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (837)
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?
2020-05-11 Får jag trycka upp ett exemplar av en bok för eget bruk?

Alla besvarade frågor (80308)