Rätt att träda i förälders ställe vid testamente

2020-02-18 i Testamente
FRÅGA
Hej, min mammas faster och hennes man var barnlösa och testamenterade till min mamma och hennes 2 systrar, min mamma och en av hennes systrar dog före fastern, 10 år tidigare hade maken avlidit, min fråga: är det bara den levande systern som ärver allt eller går det vidare till de avlidnas familjer? Fastern ändrade inget i testamentet efter de 2 syskonbarnen avlidit, fastern hade god kontakt med syskonbarnens familjer
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagreglering

Till att börja med är det ärvdabalken (1958:637) som är den tillämpliga lagen för arv. För att ha rätt att taga testamente är huvudregeln att man ska vara vid liv vid testatorns död (9 kap 2 §). Testamentet ska tolkas utifrån testatorns yttersta vilja (11 kap 1 §). Rätten att upprätta ett testamente gör det möjligt att sätta den legala arvsordningen ur spel, därför måste särskilda regler för testamente tillämpas. På så sätt kan ett förordnande i testamente göra det möjligt att frångå rätten för barn att träda i avlidnas föräldrars ställe (jmf 2 kap 2 §).

Emellertid är ert testamente av en viss karaktär vilket innebär att testamentstagande personers rätt motsvarar en arvinges rätt (11 kap 10 § 2st). Det finns också en tolkningsregel som innebär att arvingar kan träda i testamentstagarens ställning om (1) testamentstagaren avlidit innan den gjort sin rätt gällande enligt testamentet och (2) att arvingarna till testamentstagaren hade varit arvsberättigade efter testatorn (11 kap 6 §).

Tolkningsmöjligheter

(1) Testamentstagare i form av er mamma och hennes systrar har tyvärr gått bort. Det framgår dock inte av din fråga om det i testamentet ges uttryck för att ni kan träda i era föräldrars ställe. Med stöd av ovannämnda tolkningsregler finns det en möjlighet att låta er barn träda i testamentstagarens - er mammas - ställe.

(2) För att ni ska kunna träda i er mammas ställe krävs det att ni har arvsrätt efter fastern. Då ni är fasterns brors avkomlingar kan ni vara arvsberättigade (2 kap 2 §). Arvet ska fördelas lika mellan varje gren i släktledet. Detta innebär att ni kommer att få dela på er mammas del och er moster kommer att få lika mycket som er mamma hade fått. Det bör dock observeras att detta är en tolkning som gjorts utan vetskap om vad som faktiskt står i testamentet och vilka andra levande som kan finnas i släkten.

Sammanfattningsvis så kan testamentet tolkningsvis skulle ge möjlighet till att ni kan träda i era avlidnas föräldrars ställe. På grund av det ovanstående råder jag er dock starkt till att låta upprätta ett nytt testamente eller göra ett tillägg i det befintliga. För vidare hjälp att upprätta testamente kan ni vända er till Lawlines jurister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2595)
2020-09-20 Kan mitt ex ta del av min mormor och morfars arv på något sätt?
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?

Alla besvarade frågor (84217)