Rätt att ta del av testamentet!

2020-03-09 i Testamente
FRÅGA
har inte alla arvtagare rätt att få en kopia på testamentet?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den som har skrivit testamentet har gått bort och du undrar om arvingarna får ta del av testamentet eller inte.

Enligt svenskt lag ska arvingarna bli delgiven testamente genom överlämnande av en kopia av testamenthandlingen. Arvingarna ska sedan styrka att de har tagit del av testamentet genom att skriva under kopian, 14 kapitel 4 § Ärvdabalken (ÄB).

Detta innebär att arvingarna har rätt att få en kopia på testamentet. Arvingarna ska förutom att styrka att de har tagit del av testamentet ta även ställning till om de ska godkänna testamentet eller inte. Skulle en arvinge inte godkänna testamentet ska arvingen väcka talan om klander inom sex månader från dess att hen delgivits testamentet. Det är viktigt att delgivningen sker och intygas då den påverkar arvtagares möjlighet att klandra ett enligt arvtagarens uppfattning felaktigt testamente, 14 kapitel 5 § Ärvdabalken (ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84173)