Rätt att ta del av en medlemsförteckning med hänsyn till GDPR

2021-01-28 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Är medlem i en ek.förening och vill ta del av medlemsförteckningen (namn, postadress och om någon medlem EJ är röstberättigad). Har hänvisat till lag om ek för 5kap5§ . Får till svar att jag måste uppge syftet och att de därefter ska maila alla medlemmar mitt syfte. Troligen syftar de på GDPR, men enl IMY finns stöd i rättslig grund enl ovan kap o §. Enl stadgarna lyder vi under lag om ek.för. Vad gäller? Har jag inte rätt att ta del av den tan info till samtliga medl? Vad om någon medlem nekar, inte vill lämna ut namn o adress. Då får jag ju inte del av förteckningen.Mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Lag om ekonomiska föreningar
Styrelsen i en ekonomisk förening är skyldig att föra en medlemsförteckning. Denna medlemsförteckning ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och även andra ett underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen (5 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar). Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig för var och en som vill ta del av den (5 kap. 5 § lag om ekonomiska föreningar).

GDPR

Enligt artikel 4 GDPR förklaras att med ordet behandling menas bland annat en åtgärd beträffande personuppgifter som exempelvis utlämning. För att föreningen ska få lämna ut en medlemsförteckning på detta vis så krävs det enligt artikel 6 GDPR en laglig grund. Att samtycke har givits från medlemmarna om att deras personuppgifter behandlas kan vara en sådan laglig grund.

Ännu en laglig grund enligt artikel 6 GDPR är att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, det vill säga att åtgärden är nödvändig för att följa lag. Rätten att få ta del av en medlemsförteckning är som sagt lagreglerad (5 kap. 5 § lag om ekonomiska föreningar) vilket således kan vara ett argument för att det finns en rättslig grund för att dela ut medlemsförteckningen i enlighet med GDPR.


Jag hoppas att detta svarade på din fråga. Vill du ha mer juridisk rådgivning kan du vända dig till info@lawline.se

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96583)