Rätt att påkalla jämkning i testamente

2019-02-28 i Testamente
FRÅGA
Min biologiske far har testamenterat allt till mej. Jag har 5 halvsyskon. Min far hade dubbelt medborgarskap Australien/Sverige. Mina halvskon har förlikat sej med detta testamente. I efterhand (2år), innan arvskifte gör en av mina avlidnes syskons barn anspråk på sin arvslott. Hur stor andel av arvet kan hon göra anspråk på?Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hälften av din pappas kvarlåtenskap utgör bröstarvingarnas laglott (7 kap. 1§ Ärvdabalken). Bröstarvingarnas laglott kan ej inskränkas genom testamente, vilken innebär att bröstarvingar har rätt att påkalla jämkning i testamente för att få ut sina laglott. Med att ni är 6 bröstarvingar och det är ½ del av din fars kvarlåtenskap som utgör laglotten skulle din halvsyskon har rätt till 1/12 del av din fars kvarlåtenskap (och i tur skulle dennes barn har rätt till samma andel om denne hade ett barn).

Dock påstår du i frågan att dina halvsyskon har förlikt sig med testamentet. I Ärvdabalkens mening ska arvingar delges testamentet genom överlämnande av testamentshandlingen i bestryktavskrift (14 kap. 1 § Ärvdabalken). Bröstarvingar måste påkalla jämkning i testamente för att få ut sina laglotter inom sex månader från att denne delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3st. Ärvdabalken). Detta innebär att om din avlidne halvsyskon, har delgivits testamentet på det sätt som beskrivs ovan, och inte har påkallat jämkning i testamente inom 6 månader från delgivningen har testamentet blivit gällande trots att det kränker laglotten, dvs. din avlidnes syskons barn inte har rätt att påkalla jämkning i testamente två år efter delgivningen.

Med Vänliga Hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2142)
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare
2019-05-20 Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?
2019-05-20 Vilka argument finns det för att ej Successionsrätten ej skall gälla ?

Alla besvarade frågor (69197)