Rätt att närvara vid bouppteckning och ogiltigförklaring av testamente

2019-06-19 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag behöver hjälp med en fråga ang.bouppteckning. Vår pappa har avlidit och vi är i konflikt med hans fru och får ingen Inf.om vad som händer? Har vi rätt att närvara vid bouppteckningen? Vi misstänker också att hon 'lurat'vår pappa att ändra sitt testamente och fått honom att skriva på? Till saken hör att han var 90 år och dement. Så snälla kan ni hjälpa mig med mina frågor? /Mvh
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar förlusten.

Reglerna om testamenten hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Vilka har rätt att närvara vid bouppteckningen?
Bouppteckningen ska ske inom tre månader från dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). De som ska kallas till bouppteckningen är samtliga dödsbodelägare och alltid den avlidnes efterlevande make/sambo. Kallelse ska ske i god tid så att samtliga dödsbodelägare har möjlighet att närvara (20 kap. 2 § ÄB). Dödsbodelägare är ni arvingar, efterlevande make/sambo och universella testamentstagare (18 kap. 1 § och 2 kap. 1 § ÄB). Ni har sammanfattningsvis alltså som arvingar rätt att kallas till och närvara vid bouppteckningen.

Vad kan ni göra åt det ändrade testamentet?
Det finns flera sätt att angripa ett testamente på om ni misstänker att det inte har gått rätt till vid upprättandet/ändringen av testamentet. Det första sättet har att göra med de formkrav som ställs på ett testamente. Är testamentet inte skriftligt och bevittnat av två vittnen kan det ogiltigförklaras. Dessa krav gäller på samma sätt vid ändringar som vid upprättande av testamente (10 kap. 1 § och 6 § samt 13 kap. 1 § ÄB).

Det andra sättet har att göra med er pappas tillstånd vid tiden för ändringen. Led han av demens vid tiden för ändringen är det möjligt att ogiltigförklara den p.g.a. psykisk störning (13 kap. 2 §).

För att kunna ogiltigförklara testamentet på något av sätten ovan måste ni väcka klandertalan hos tingsrätten inom sex månader från det att ni delgavs testamentet (14 kap. 5 § ÄB).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2313)
2019-12-09 Kvarlåtenskap?
2019-12-08 Testatorns vilja följs inte
2019-12-08 Sambors möjligheter vid testamente om gemensamma barn finns
2019-12-08 Frågor om arv till minderårig och förmyndares rättigheter

Alla besvarade frågor (75554)