FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/07/2016

Rätt att ha umgänge med exfrus barn

Hej. Min fru har en dottter på 4 år. Fadern är okänd. Om vi skiljer oss. Innan jag hunit adoptera. Får jag ändå ha henne.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga huruvida du skulle få ha dottern vid en eventuell skilsmässa tolkar jag som att du frågar om du skulle ha rätt till umgänge med henne. Tyvärr finns det inte lagstadgat att en utomstående har rätt att ha barnet boende hos sig eller ha vårdnaden över barnet om det inte föreligger missbruk eller försummelse gentemot barnet från vårdnadshavarens sida, se 6 kap. 7 § föräldrabalken. Därför kommer jag fokusera på frågan kring umgänge.


Alla frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge är reglerat i 6 kapitlet föräldrabalken. Utgångspunkten vid alla typer av beslut som rör detta är barnets bästa, detta finner man i 6 kap. 2a § föräldrabalken.


Av 6 kap. 15 a § 2st. föräldrabalken framgår det att Socialnämnden kan besluta om umgänge mellan barn och någon annan än föräldern. Med denna bestämmelse brukar man oftast ta sikte på ett barns mor- och farföräldrar men det kan även gälla andra personer. Det relevanta är barnets relation till personen och att de står varandra nära.


Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet får umgänge med sådana närstående personer och om inte detta behov tillgodoses ska Socialnämnden se till att vårdnadshavaren tar sitt ansvar och tillgodoser barnets behov av umgänge med den närstående. Socialnämnden kan också väcka talan om en förälder skulle motsätta sig umgänge mellan barnet och den närstående om det skulle skada barnet att kontakten bröts. Som sagt är utgångspunkten i denna fråga barnets bästa.


Mitt råd till dig är att om du skulle hamna i en sådan situation är att du tar kontakt med socialnämnden i barnets kommun så att de kan fatta beslut om huruvida du anses som en närstående i enlighet med ovanstående bestämmelse och om det finns anledning att väcka talan om umgänge.


Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”