FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad28/06/2016

Rätt att behålla efternamn efter äktenskapsskillnad

Hej!

Min sambo har varit gift. De har två barn tillsammans.

Hans fd fru och deras gemensamma barn har min sambos efternamn.

Om jag och min sambo gifter oss och han tar mitt efternamn, får hans fd fru ändå behålla min sambos fd efternamn då?

Vad händer om vi gifter oss, han tar mitt efternamn och hans fd fru och sin nya man gifter sig och tar hans efternamn. Då står barnen där med ett efternamn som varken deras mamma eller pappa har, kan man göra så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga. Enligt Namnlagen (här) får den make eller maka som tagit den andras efternamn behålla det även efter att äktenskapet upplösts och även om denne ingår nytt äktenskap. Behålls efternamnet finns dock begränsningen att den tidigare frun saknar rätt att föra över din sambos efternamn på en eventuell ny make/maka, 9 § 3 st. NamnL.

Vad gäller barnens efternamn kan det som förvärvats vid födseln bytas mot ett annat efternamn som någon av föräldrarna bär. Om föräldern förvärvat sitt nya efternamn genom äktenskap med någon annan än barnets förälder krävs att maken i det äktenskapet samtycker till namnbytet. Barnet behöver på så sätt inte ha kvar ett efternamn som föräldrarna inte längre bär. Anmälan om byte görs av barnets vårdnadshavare hos Skatteverket men om barnet fyllt tolv år krävs som huvudregel barnets samtycke till namnbytet, 48 § 1 st. NamnL.

Hoppas ni fick svar på era frågor.

Vänliga hälsningar,


T ERådgivare