Räkningar - Bodelning - Skilsmässa

2019-05-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag o min fru håller på att skiljas.. hon vägrar att betala var gemensamma räkningar, allt stå på mitt namn, hon har flyttat ut och bor gratis och har hela sin lön på kontot. Jag började få påminnelse på räkningar som är inte betalda, och jag har inte råd med att betala heller. Om hon är skyldig att betala o hjälpa till hur ska jag göra om hon vägrar? Kan jag anmäla det?Vid bodelning dras mina skulder som är skaffade under den tiden vi är tillsammans?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det framgår i svensk rätt att ett gift par ska leva efter sin förmåga och ska bidra till gemensamma, 6 kap 1 § äktenskapsbalken. Det sägs vidare i samma kapitel att vardera makar i förhållandet ta hand om sina egna personliga behov i första hand, detta framkommer av 6 kap 2 § äktenskapsbalken. Den säger även att den andra maken ska skjuta till om den andra maken inte har pengar som räcker till. Om det är så att den andra maken inte hjälper till kan domstolen bestämma att den ena maken ska ge underhåll till den andra maken. Detta betyder att båda makar i ett äktenskap ska hjälpa till och betala för det gemensamma hushållet. Detta betyder att under tiden ni är gifta, innan äktenskapsskillnaden har trätt i kraft (skilsmässan) ska båda makar bidra till äktenskapet.

När dock man skiljer är huvudregeln i svensk rätt att vardera maken står för sin egen försörjning och vardera maken ska råda över sin egendom och svara för sina skulder, vilket framgår av 6 kap 7 § äktenskapsbalken och 1 kap 3 § äktenskapsbalken.

När ett äktenskap upplöses det vill säga genom äktenskapsskillnad ska det göras en bodelning. Det betyder att makarnas egendom ska fördelas dem emellan. Detta framgår av 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Bodelning görs efter den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inom till tingsrätten. Detta brukar kallas för "den kritiska tidpunkten". Det betyder helt enkelt att allt räknas från denna tidpunkt, allt som makarna ägde räknas från den tidpunkten, 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Därmed räknas vad egendomen var värd och vilka skulder makarna har vid den tidpunkten. Det som sker därefter är att en bouppteckning ska göras där dina tillgångar och skulder räknas upp, 9 kap 7 § äktenskapsbalken. Efter det att bodelning skett med lottläggning 11 kap 1 § äktenskapsbalken, kommer den summan man har i giftorättsgods dras av med de skulder man har. Alltså de tillgångar man har minus de skulder man har, 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Av vad som sedan återstår av makarnas giftorättsgods (all gemensam egendom minus de skulder båda har) ska delas i hälften, 11 kap 3 § äktenskapsbalken.

Därmed kan det vara bra att försöka prata med din fru om ni kan försöka lösa denna situation. Jag hoppas det löser sig. Om du vill ha mer hjälp har vi duktiga jurister här på Lawline som kan hjälpa dig alternativt att du kontaktar mig igen!

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2301)
2019-09-23 Hur begär man bodelning i samborelationer
2019-09-22 Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente
2019-09-22 Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

Alla besvarade frågor (73018)