Räknas ett ark i det vita arkivet som ett testamente?

2018-11-06 i Testamente
FRÅGA
Hej!En boutredningsman som förvaltar min bortgångna, barnlösa morbrors dödsbo, vill ha gällande att ett vita arkivet ark ska räknas som ett testamente. Kan det verkligen vara juridiskt riktigt när det dessutom är bevittnat av en dotter till den som står omnämd i det här vita arkivet?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i Ärvdabalken (ÄB) och kika på vad som krävs för att något ska få kallas för ett testamente.

Ett ark i det vita arkivet räknas inte som ett testamente

Ett ark i vita arkivet kan inte räknas som ett testamente. Genom det vita arkivet kan man bland annat ange sina sista önskningar angående hur t.ex. begravning och gravplatsen ska se ut. Man kan genom det vita arkivet också lämna några sista ord till familj och vänner. Dessa önskningar är dock inte juridiskt bindande och räknas därför inte som ett testamente, då det egentligen är två helt olika saker. Ett testamente är nämligen till för att den bortgångna ska kunna fördela sin egendom så som denne vill. Endast genom ett giltigt testamente kan en person som inte annars skulle få ärva din morbror, få göra det ändå. Nedan ska jag nu förklara vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt.

Det finns vissa krav på hur ett testamente ska se ut

För att ett testamente ska vara giltigt så måste det vara skriftligt, samt undertecknat av din morbror (ÄB 10 kap 1 §). Dessutom måste testamentet vara bevittnat av två personer, men som du redan verkar ha förstått så får inte vem som helst vara vittne. Man brukar säga att man inte får bevittna ett testamente om man står i rätt upp eller nedstigande släktskap eller svågerlag (alltså makes/makas släktingar) till den avlidne eller till någon av dem som ska få ta del av testamentet (ÄB 10 kap 4 §). Dottern är inte ett giltigt vittne, då hon i ett rätt uppstigande led är släkt med en av testamentestagarna. Detta leder till att den del av testamentet som berörs av detta blir ogiltig, om det nu överhuvudtaget skulle klassas som ett testamente (ÄB 13 kap 1 §).

Sammanfattning

Jag skulle med andra ord vilja påstå att det vita arkivet ark som boutredningsmannen vill mena är ett testamente, inte räknas som ett testamente. Detta eftersom att det finns vissa krav på hur ett testamente ska se ut, och då det dessutom finns begränsningar på vem som får bevittna det. Ett testamente blir ogiltig till den del som berör den person som du skrev var omnämnd i det vita arkivet, då testamentet bland annat var bevittnad utav dennes dotter. Ett testamente och ett ark i det vita arkivet har helt enkelt två olika syften, och ett ark det vita arkivet är inte till för att fördela den avlidnes egendom efter dennes bortgång.

Om du skulle vilja ha mer ingående hjälp i frågan så är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på info@lawline.se. Det går givetvis bra att ställa en ny fråga likaså.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?