Är man fortfarande gift under betänketiden?

2020-12-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Räknas ens civilstånd fortfarande som "gift" när man ansökt om skilsmässa och har betänketid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av 5:1 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) att makarna i vissa fall ska förordnas en betänketid innan de kan skilja sig. Enligt 5:1 och 5:2 ÄktB är dessa fall då det finns minst ett hemmaboende barn under 16 år, när båda makarna begär betänketid samt om makarna inte är överens om att skiljas.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. Har betänketiden löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det. Har ett sådant yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit, 5:3 ÄktB.

Under betänketiden har äktenskapsskillnad ännu inte trätt i kraft, vilket innebär att makarna fortfarande är gifta.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?