Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

2019-09-19 i Bodelning
FRÅGA
Jag hade hela bohaget när vi flyttade ihop. Då var vi vaken gift eller förlovade. Nu när vi ska gå isär så är vi gifta. Ingår då bohaget i bodelningen som jag hade med mig innan vi var gifta
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord, eller genom att ha förvärvats som gåva, testamente eller arv m.m. med villkoret att egendomen ska vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB).

Varje make får även i skälig utsträckning från bodelningen undanta kläder och andra föremål som maken uteslutande använt för personligt bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Jag antar att du köpt ditt bohag själv utan att ha ärvt det, fått det i gåva eller liknande, och att du inte har ett äktenskapsförord, eftersom du inte nämnt det i frågan. I sådana fall blir hela ditt bohag som du köpte innan ni gifte er ansett som giftorättsgods, och inte enskild egendom, och det kommer att räknas ihop med din makes egendom, skulder kommer att dras av, och det som återstår kommer att delas lika enligt 11 kap. 2 § ÄktB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll