FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/03/2015

Rådgivning vid samarbetssvårigheter angående barns boende.

Hej!

Vem kan man vända sig till om man inte kommer överens med barnets mamma? I detta fall gäller det gemensam vårdnad varannan vecka, men utanför detta kom de överens om att barnet skulle vara hos pappan på "heltid" och hos mamman varannan helg på prov då mamman och barnet inte kunde hålla sams. Detta var för ca 1år sedan. Barnet är 12år. Nu vill pappan gå tillbaka till ursprunget varannan vecka igen men mamman vägrar. Hur kan man gå vidare?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som en del av kommunernas socialtjänst erbjuds rådgivning och samarbetssamtal till föräldrar med samarbetssvårigheter. Vanligtvis kallas denna del av socialtjänsten för familjerätten.

Samarbetssamtal är frivilliga och ges förutsatt att bägge föräldrarna efterfrågar sådant. Om föräldrarna vid dessa samtal kommer överens kan avtal skrivas och, efter socialnämndens godkännande, få samma verkan som en dom får vid ett domstolsavgörande.

Kommer föräldrarna inte överens i familjerätten får man istället söka tvistlösning hos domstol.

Vänligen,


Evelina LindgrenRådgivare