FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/02/2019

Rädd att dömas till fängelse för misstänkt grovt bidragsbrott

Hej jag är misstänkt för 3 fall av grovt bidragsbrott mot FK på sammanlagt 15 tusen kr som jag begick under missbruk samt psykisk ohälsa Var även desperat då jag var helt utan inkomst. Är tidigare ostraffad. Har bostad och genomgår behandling för missbruk och psykisk ohälsa. Har erkänt och betalar till baka till FK. Är ändå rädd att dömas till fängelse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns en risk att du kommer dömas till fängelse ifall du fälls för det bidragsbrott du beskriver i din fråga. Regler om bidragsbrott finns i 2 § och 3 § i lagen om bidragsbrott.

Hur straff bedöms

När ett straff för ett visst brott ska bestämmas görs det förenklat i två steg. Först bedöms vilket värde ett brott har, ett värde som exempelvis kan bestämmas i antal månader i fängelse. Sedan bedöms vilken påföljd, alltså vilket straff, som ska användas, exempelvis fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom och/eller böter. Att en gärning bedöms motsvara ett antal månader i fängelse är inte samma sak som att personen faktiskt döms till att sitta i fängelse. Det krävs ofta ganska mycket för att en person faktiskt ska dömas till att sitta i fängelse, exempelvis att brottet anses vara av särskilt allvarligt art, vilket ofta är fallet vid våldsbrott, att personen är dömd tidigare eller att brottets värde uppgår till över ett år i fängelse. (30 kap. 4 § brottsbalken). Brottets värde kan exempelvis anses vara högre vid bidragsbrott om summan är hög.

Finns det risk att du döms till fängelse?

Om åtal väcks mot dig och att domstolen anser att du gjort dig skyldig till bidragsbrott är min bedömning att det är osannolikt att du skulle dömas till fängelse. Utifrån vad du berättar finns det flertalet omständigheter som talar för att domstolen inte kommer ge dig fängelse som straff. Att någon tidigare är ostraffad och begått brott under psykisk ohälsa, som personen dessutom genomgår behandling för, utgör skäl för domstolen att inte välja fängelse. (30 kap. 4 § brottsbalken). Den summa du är anklagad för att ha fått genom bidragsbrott är dessutom relativt låg, och jag hittar många fall där betydligt högre summor inte ansetts utgöra ett värde som motsvarar fängelse (över ett år).

Sammanfattning

Bara för att ett brott, som exempelvis grovt bidragsbrott, motsvarar ett visst antal månader i fängelse, betyder inte det att den som döms till brottet faktiskt behöver sitta i fängelse. Ofta krävs exempelvis att brottets värde bedöms ligga över ett år i fängelse för att en person faktiskt ska få fängelse. Min bedömning är att det är osannolikt att värdet på det bidragsbrott du är misstänkt för skulle vara i närheten av ett år i fängelse. Att du tidigare är ostraffad talar också starkt mot att du skulle dömas till fängelse. Det är troligare att du, ifall du döms, skulle få villkorlig dom eller skyddstillsyn, eventuellt med dagsböter, som straff.

Det är slutligen viktigt att klargöra att detta endast är min personliga bedömning. Hur en domstol faktiskt kommer bedöma går aldrig att på förhand avgöra, speciellt inte med få uppgifter. Jag tror dock som sagt att risken för att du ska dömas till fängelse är låg.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”