Räcker det med en fullmakt vid skilsmässa?

2017-06-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min man sitter i fängelse måste han ändå skriva under skilsmässo papper? Eller räcker det jag skriver under? Har en fullmakt i hans namn
SVAR

Hej!

Din man måste skriva på skilsmässopapperna om ni vill göra en gemensam skilsmässa utan någon betänketid, alltså om ni vill att äktenskapet ska upplösas direkt. Skilsmässan kommer inte att beviljas av tingsrätten med en fullmakt. Du kan dock ansöka om skilsmässa ensam och lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Ansöker du ensam kommer den dock då föregås av en betänketid på sex månader från det att han blivit meddelad om att du vill skiljas.

Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till. Är ni båda överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså det blir då ingen betänketid. (det kräver då att din man skriver på papprena)

Om det blir så att du ansöker ensam och 6 månaders betänketid är över måste du eller din make framställa yrkande om äktenskapsskillnad i domstol för att äktenskapet ska upplösas. Detta yrkande ska göras inom 6 månader från att betänketiden på 6 månader har löpt ut. Framställer ingen av er yrkande efter betänketiden så kommer inte äktenskapsskillnad att meddelas och äktenskapet kommer såldes inte att upplösas.

Du kan hitta skilsmässoblanketter här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?