Räcker det med att uppvisa kopia på testamente?

Hej! Min släkting skrev ett testamente hos advokat för några år sedan, innan hon blev dement. Jag fick då en kopia av testamentet och en lapp där det stod att handlingen skulle förvaras i bankfack. Nu är hon mycket dålig, gravt dement och inte kommunicerbar. Hon är på ett hem och har ingen god man, dock en lindrigt dement make. Bankfacket sades upp vid flytten till vårdboendet och maken hsr ingen aning om var testamentet finns.

Min fråga: om vi inte hittar originalet men har kopia, är det giltigt vid arvsskifte? Det finns ett referensnummer på testamentet, betyder det att advokatbyrån kan ha dokumention eller annat som styrket att testamentet har upprättats? Min släkting kan ju ha rivit testamentet i bitar eller slängt det vid något av sina skov/utbrott.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över ifall en kopia av ett testamente är giltigt vid ett arvsskifte.

Ett testamente är giltigt även om det har försvunnit med förutsättningarna att det uppfyller de formkrav som uppställs i lag (10 kap. ÄB). Dock behöver du som testamentstagare bevisa att ett testamente har upprättats, då med hjälp av den bevittnade kopian och dess innehåll. Eftersom en testator kan återkalla sitt testamente finns en risk att de legala arvingarna på den grunden klandrar testamentets giltighet (10 kap. 5 § ÄB). Om de väljer att göra det måste du som testamentstagare bevisa att anledningen till att testamentet inte går att hitta inte är att det återkallats. Här kan det det hjälpa med att till exempel en utredning görs tills varför och hur bankfacket där originalet förvarats stängts ned, att närståenden till testatorn hörs som vittnen eller att advokatbyrån där testamentet har upprättats har dokumentation som stödjer ditt påstående. Viktigt här är att tidpunkterna för när testamentet upprättats och kopian är gjord skett innan testatorn blivit dement för att försäkra om att innehållet speglar testators faktiska vilja.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning