Psykiskt misshandlad av sambo, vem kan hjälpa till med nytt boende vid en separation?

2019-12-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag lever i ett destruktivt förhållande och har barn med min partner. Hen misshandlar mig psykiskt och kränker mig jämt och ständigt och hotar mig. Lägenheten står på min partner. Jag studerar och har skulder hos kronofogden så det är väldigt svårt att hitta eget boende med dessa ockerhyror på marknaden. Vad händer om jag kontaktar socialtjänsten? Kan de hjälpa mig med att skaffa ett boende som jag kan flytta till och samtidigt ha delad vårdnad om barnen? Eller är det någon jour man kontaktar som hjälper en med boende? Jag måste verkligen flytta då jag håller på att gå in i väggen. Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor. Men framför allt - vad klokt att du söker hjälp över huvud taget! Jag förstår att du sitter i en svår situation som du behöver ta dig ur.

Jag ska försöka svara på dina frågor och ge dig lite information jag tror kan vara bra att ha med sig. Reglerna jag hänvisar till går att hitta i sambolagen (SamboL), brottsbalken (BrB) och socialtjänstlagen (SoL).


Övertagande av bostad

Du säger att din sambo står på hyreskontraktet, men detta behöver inte betyda att det är hen som har rätt till bostaden. Om du vill separera från din sambo kan du begära en bodelning (8 § SamboL). Er bostad ska i så fall ingå i bodelningen, förutsatt att den är förvärvad för gemensam användning (3 § SamboL).

Om din sambo skaffade hyresrätten före ert förhållande är den däremot inte förvärvad för gemensam användning och ingår inte i bodelningen. Men vid en separation kan du ändå ha rätt att ta över kontraktet, även om det står på din sambo. Det är nämligen den sambon som bäst behöver bostaden som har rätt till den, så länge ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheter kan anses skäligt (22 § första stycket SamboL). När parterna har barn är det oftast den personen som kommer ha barnet boende hos sig som bedöms bäst behöva lägenheten, men det blir förstås svårare att bedöma om det är tänkt att barnet ska bo växelvis.

Vill du göra anspråk på att ta över bostaden måste du göra det senast inom ett år efter att samboförhållandet upphörde (22 § andra stycket SamboL).


Vad din sambo gör kan vara brottsligt

Du skriver att din sambo misshandlar dig psykiskt, kränker och hotar dig. Det är svårt för mig att säga om det skulle anses som ett brott eller inte utan mer information, men det jag skulle kunna tänka mig är nedan brott.

Olaga hot

Om din sambo hotar att skada dig kan hen dömas för olaga hot. Hotet behöver inte bara handla om att skada dig utan kan också handla om att skada andra personer, djur eller saker som betyder mycket för dig. Hotet måste vara ämnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig (4 kap. 5 § BrB).

Ofredande

Ofredande handlar om när någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter denne för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Hänsynslöst agerande kan t.ex. vara att filma en naken person, uppmana någon att ta livet av sig, framföra grova kränkningar av sexualiserad eller våldsam natur. För att vara brottslig ska gärningen vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § BrB).

Grov fridskränkning eller kvinnofridskränkning

Om något av ovan nämnda brott (eller andra brott i 3, 4, 6, eller 12 kap, eller när någon bryter mot kontaktförbud) begås av någon mot en närstående kan denne också dömas för grov fridskränkning. Detta gäller om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla (4 kap. 4 a § första stycket BrB).

Om brottet begås av en man mot en kvinna kallas det istället specifikt grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § andra stycket BrB).


Socialtjänsten kan hjälpa dig

Det ser lite olika ut beroende på var i landet du bor och i vilken kommun. En del kommuner har specifika socialsekreterare som ansvarar för fall som rör våld i nära relationer, de har ofta extra kompetens och kan hjälpa till med det stöd som behövs. En del kommuner har också samarbeten med hyresvärdar eller egna boenden för just sådana här situationer. Extra stort ansvar har de när barn är inblandade. Oavsett vilket så har alltid socialtjänsten i din kommun det yttersta ansvaret att hjälpa dig (2 kap. 1 § SoL).


Vad du kan göra nu

* Börja med att ring socialtjänsten och berätta din situation. De kommer kunna hjälpa dig reda ut frågetecken och lotsa dig vidare i vad nästa steg blir.

* Jag råder dig också att ta kontakt med en stödlinje för våld i nära relationer. Precis som du säger hjälper ibland vissa hjälpjourer också till med boenden (t.ex. kan du ringa till den här linjen gratis, dygnet runt och anonymt).

* Anteckna alltid alla händelser/hot/kränkningar, även de som kan tyckas små! Det räcker med att skriva ner någonting i telefonen, vad som hände och när det hände. Om du bestämmer dig för att polisanmäla nu eller någon gång i framtiden kommer det att hjälpa dig.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2469)
2020-04-08 Hur påverkas bodelningsförhållandet av en utdragen skilsmässa?
2020-04-06 Vem ska ta upp bilen som tillgång i sitt giftorättsgods?
2020-04-05 Kan jag begära att bodelningen inleds innan betänketiden är över?
2020-04-03 Vem får bo kvar i hyresrätten vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (78764)