FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 24/03/2020

Provocerad Uppsägning

Hej!

Jag undrar om jag kan stämma min arbetsgivare då denna har efter hörsägen samlat material och med det anklagat mig för att missköta mitt uppdrag som lärare. De 10 sidor som säger detta kan jag dementera på alla punkter med sparat material och betrodda vittnen. Alla punkter är sammansatta av ca 4 kollegor och anklagelser påhittade samt lagt ord i munnen på elever och omvandlat vardagssituationer till påstådda kränkningar. Under 2 låten så har arbetsgivaren haft många grova anklagelser utan varken tid när det utspelas eller vilja personer det gäller. Första mötet så erbjöds jag heller inget fackligt ombud. Idag har jag varit omplacerad till hemmet och arbetsbefriad under 3 veckor och fick idag ta del av sammanställningen för att bemöta detta till nästa onsdag. De har med detta underlag betonat att de anser sig ha nog med överträdelser för att yrka på uppsägning baserat på personliga skäl och har redan ersatt mig som lärare samt planerat resten av våren utan mig inkluderad. Min förra chef och rektor samt facket har aldrig varit med om liknande och tror att detta är personligt för min chef och därför har detta nu blivit en häxjakt som inletts av några få kollegor med stor avundsjuka. De skyllde först den så kallade missskötseln pga av misstänkt alkoholmissbruk men då proverna inte kunde visa på det och de hade fel så har de istället gripit efter halmstrån. De har redan bestämt sig men enligt facket så har de inte nog med fakta. Kan jag stämma dem?

Mvh V------a

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

En eventuell stämning är det naturliga utfallet av en konflikt som denna. Du kan dock inte väcka talan om en uppsägning inte skett än, eftersom ingen gjort något formellt än, annat än omplaceringen. Omplaceringar faller inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Den rättsliga frågan i fallet: Provocerad uppsägning

Frågan som snarare uppstår i situationen än hur du ska göra om du vill överklaga en eventuell uppsägning pga att den saknar sakliga skäl, så som 7 § LAS kräver. Även om du är den som säger upp dig hanteras detta som om du har blivit uppsagd.

Det verkar sannolikt att de kommer fortsätta att trakassera dig tills de finner eller framkallar något som räcker för att säga upp dig pga. personliga skäl. Om en uppsägning på den anställdes initiativ framkallas av visst beteende från arbetsgivaren som syftar till att förmå den anställde att säga upp sig blir det en fråga om provocerad uppsägning. Dessa ska enligt förarbetena till LAS(prop 1973:129 s. 129) och senare praxis i arbetsdomstolen(bl.a. AD 1993 s. 185) hanteras som om den anställde har sagts upp utan sakliga skäl.

En uppsägning utan sakliga skäl leder till att arbetsgivaren behöver betala skadestånd (38 § LAS). En provocerad uppsägning hanteras i rätten som om den vore en uppsägning utan saklig grund. Skadestånden i frågor om osakliga uppsägningar brukar ligga kring 50 000 - 100 000 kronor utöver ersättning för den ekonomiska skadan uppsägningen förorsakat.

Mitt råd till dig

Jag föreslår att du föregriper deras försök att hitta en ursäkt att säga upp dig. Säg upp dig innan de gör det och kontakta facket. Berätta för facket vad som har hänt och be dem att hjälpa dig i rätten.

Samla in all dokumentation, särskilt de med anklagelserna, och använd dessa som bevis för deras motiv. De har enl. facket inte tillräckligt med underlag för en uppsägning, med detta är något du kan använda mot dem.

Du kommer sannolikt behöva söka dig till en ny arbetsplats. Det är bäst om du börjar med det redan nu, eftersom denna typ av arbetsmiljö är fruktansvärt effektiv i att framkalla psykologiska besvär hos den som utsätts för dem. Det krävs en styrka som ytterst få besitter för att klara av en längre tid av denna typ av behandling. När symptomen av dessa besvär börjar visa sig kan du oavsiktligen ur frustration ge dem det de söker, vilket innebär att ditt tålamod och din ihärdighet vänds mot dig. När de väl har de sakliga skälen framkallade blir bevisläget mycket svårt för dig.

Istället för att stå ut med detta mer tycker jag du borde säga upp dig, ta dem till rätten för att de provocerade fram uppsägningen, tvinga fram ett skadestånd, och gå vinnande ur denna situation. Du behöver dessutom efter detta inte vara rädd för att de utgör en dålig referens vid eventuell jobbsökande, utan kan visa upp domslutet till potentiella arbetsgivare och förklara situationen. Detta besparar dig både din psykiska hälsa, och ger dig upprättelse samt kompensation, vilket är att föredra framför alternativet där de lyckas med denna "häxjakt".

Jag hoppas du lyckas med din rättsprocess, och önskar dig lycka till. Om det finns något mer vi kan hjäpa dig med är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänlig hälsningar,

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000