Prövning av äktenskapsskillnad av svensk domstol

2017-11-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Min pojkvän från Afghanistan är ännu gift med sin fru som också är från samma land. Hur ska de gå tillväga för att skilja sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte om din pojkvän är svensk medborgare eller om hans fru är det. Jag kommer därför att dela upp svaret i två delar: om svensk domstol kan pröva äktenskapsskillnad och hur en sådan process går till.

Kan svensk domstol pröva målet?

Mål om äktenskap kan prövas av svensk domstol om

1. båda makarna är svenska medborgare,

2. käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,

3. käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,

4. svaranden har hemvist här i riket,

5. saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller

6. det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist. (3 kap. 2 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap).

Domstolens bedömning för om en person anses ha sin hemvist i Sverige ska göras med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheter i övrigt (7 kap. 2 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). I ett fall från Högsta domstolen, ansågs en asylsökande från Kroatien som vistades i Sverige i ungefär två år att ha sin hemvist i landet (NJA 1995 s. 238)

Vad gäller för skilsmässa?
För att ansöka om äktenskapsskillnad ska en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten. En sådan blankett hittar du på domstolens hemsida.

Om endast en av makarna vill skiljas ska det först löpa en betänketid (5 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)) Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. När betänketiden har löpt ut ska maken begära att en dom om äktenskapsskillnad meddelas. Om detta inte görs inom ett år kommer ansökan om äktenskapsskillnad läggas ner (5 kap. 3 § ÄktB) Om makarna har levt åtskilt i minst två år, behöver det inte löpa någon betänketid utan en dom om äktenskapsskillnad kan meddelas direkt (5 kap. 4 § ÄktB)

Slutsats

Det här innebär att om din pojkvän eller hans fru uppfyller något av de angivna omständigheterna kan han få sitt mål prövad om äktenskapsskillnad av svensk domstol. Om din pojkvän har levt åtskilt i från sin fru i minst två år behöver det inte heller löpa någon betänketid utan han kan direkt begära att en dom om äktenskapsskillnad ska meddelas.

Din pojkvän kan även ansöka om äktenskapsskillnad i sitt hemland om de gifte sig där. Ett sådant beslut får även verkan i Sverige (3 kap. 7 § första stycket lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap)

För hjälp med ansökan om skilsmässa kan du vända dig till en av våra jurister.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96471)