Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion

Jag har köpt en ring på en nätauktion som jag är väldigt förtjust i. Problemet är dock att informationen angående ringens material och storlek inte stämmer överens med den beskrivning som uppgavs av auktionsfirman. Enligt en guldsmed som jag har varit i kontakt med så är ringen inte gjord av 18k guld utan av 14k vilken är en värdeminskning på ca 25%. Ringen vad även i en annan storlek än den som uppgavs.

Kan jag begära 25% i prisavdrag för ringen? Och isåfall kan de neka till att ge mig ett prisavdrag? Jag förmodar att firman helst vill ha tillbaka ringen och ha en ny budgivning. Men vem vet hur marknaden ter sig, den kan ju går för mindre eller för mer. Hur bör jag agera i detta fallet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om köprätt och fall som detta aktualiseras antingen köplagen (KöpL) eller konsumentköplagen (KköpL). En viktig omständighet för att avgöra vilken lag som blir tillämplig är huruvida köpare och säljare är privatpersoner eller näringsidkare. Är båda parter av samma slag aktualiseras köplagen, men om köparen är privatperson och säljaren är näringsidkare blir i stället konsumentköplagen tillämplig. För frågan förutsätter jag att det är det sistnämnda förhållandet som gäller och konsumentköplagen kommer alltså användas för att besvara frågan.

Fel i vara

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalité och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KköpL). Varan ska alltså stämma överens med den beskrivning som säljaren lämnat, vilket i ditt fall alltså är 18k guld. En vara som avviker från vad som utges av säljaren eller står i avtalet ska anses vara felaktig.

Om varan avviker från vad köparen, med hänsyn till avtal och dylikt, med fog kunnat förutsätta kan köparen reklamera felet inom skälig tid (23 § KköpL). Det anses vara inom skälig tid om reklamation lämnats inom två månader efter det att köparen märkt felet.

Påföljd

Efter reklamation skett kan du som köpare kräva prisavdrag (22 § och 28 § KköpL) som svarar mot felet om säljaren inte kan avhjälpa felet (vilket jag tvivlar på att säljaren kan göra om denne inte är någon guldsmed själv).

Skulle säljaren inte gå med på att avhjälpa felet eller medge prisavdrag kan du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL).

Som sista utväg kan du ansöka om att få tvisten prövad av rätten, men processer kan vara kostsamma och energikrävande, så det bästa är att försöka kontakta auktionsfirman och lösa det er emellan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Linn GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo