Pris vid utförandet av tjänst

Hej

Jag ringde och hörde mig för om ett arbete i samband med en renovering, jag frågade om priset och fick det (X kr per timme) och beställde jobbet. De kom och utförde jobbet till belåtenhet vilket tog 1,5 timme på plats. Nu idag kom fakturan där debiterad tid var 6 timmar samt en fast avgift som jag inte kan påminna mig om. Jag ringde direkt och reklamerade fakturan men vad gäller nu och vem sitter på bevisbördan om att jag tillgodgjort mig information etc. Jag är fullt beredd att betala 1,5X kr men vad gäller om de vill ta detta vidare?

MVH

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du köpte renoveringen av ett företag i egenskap av konsument. I så fall är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. I 4 § KtjL framgår det att en näringsidkare ska utföra en tjänst fackmannamässigt och ta hänsyn till konsumentens intresse samt samråda med konsumenten i den utsträckning det behövs och är möjligt. Näringsidkaren ska alltså på ett lojalt sätt ställa sin yrkeskunskap till konsumentens befogande vilket innebär att man bland annat om det är möjligt väga olika alternativ i olika prislägen. Samrådsansvaret innebär att näringsidkaren ska diskutera utförandet av tjänsten.

Enligt 36 § KtjL råder avtalsfrihet angående priset. Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift så får det angivna priset inte överskridas med mer än 15 % om inte det har avtalats om någon annan prisgräns eller att näringsidkaren har utfört tilläggstjänster på konsumentens begäran. En konsument har alltid rätt att kräva en specificerad räkning för tjänsten som ska kunna göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetet och omfattningen där det ska framgå pris och antal timmar, 40 § KtjL.

Eftersom jag inte vet hur er diskussion har sett ut så kommer utfallet bli denna.

1) Om ni har avtalat om ett specifikt pris så är det de som gäller och näringsidkaren får inte höja priset utan att samråda med dig med undantag för om du har lämnat felaktiga uppgifter som har betydelse för hur tjänsten kan utföras. I det här fallet verkar det inte vara felaktiga uppgifter som är problemet.

2) Om ni har avtalat om ett ungefärligt pris så får slutpriset inte ligga på mer än 15 % av det ungefärliga priset så länge det kan redovisas såklart vad det avser för tjänst. Det är näringsidkaren som har bevisbördan.

Om du har den ursprungliga prisuppgiften skriftligt kommer det inte vara några problem för dig att visa på att det nya priset inte stämmer överens med vad ni hade avtalat om. Du ska inte behöva betala mer än vad ni har avtalat i fall näringsidkaren inte har samrått med dig om ett högre pris under arbetets gång. Det är i så fall näringsidkaren som ska bevisa att det nya priset är det rätta och att ni har samrått om det innan det höjdes. Oavsett utfallet så är det alltså näringsidkaren som har bevisbördan varför priset blev högre och att du har godkänt det högre priset. Du måste dock kunna bevisa redan från början att ni har avtalat om ett annat pris vilket blir svårt om du inte har det skriftligt.

Om tvisten inte kan lösas mellan er kan du anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden.

Med vänlig hälsning

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo