Principen condictio indebiti om felaktiga utbetalningar

2019-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min dotter har fått felaktigt utbetalad lön av sin arbetsgivare under oktober till december 2018. I februari 2019 uppmärksammades hon om det av arbetsgivaren via sms. Hon fick inget underlag på betalningskravet, endast ett sms om summan samt hot om polisanmälan om hon inte betalade. Summan uppgick till 10.300. Min dotter är 18, student på heltid och de kräver alla pengar tillbaka direkt. Arbetsgivaren uppgav fel månader för de felaktigt utbetalade pengarna (Jan. -feb 2019) samt underlät att skicka underlag för utbetalningarna under 1.5 månad. Först 11 april detta år, 9 dagar EFTER att fakturan skulle vara betald, kom utskrift på lönebeskeden från okt-dec. Arbetsgivaren hade gett min dotter en annan anställds lön. Facket anser att arbetsgivarens beteende är nästintill kriminellt då de behandlat henne som en tjuv. De ska försöka förhandla att hon kan betala av skulden på två månader men det blir ändå drygt 5000 per månad. Hon har inte de pengarna. Min fråga är: Då hon i god tro tog emot pengarna och de är spenderade dessutom, är hon skyldig att betala tillbaka under omständigheterna, dvs med tanke på arbetsgivarens tveksamma handlande.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

I din dotters fall är principen condictio indebiti tillämplig, vilken är en allmän avtalsrättslig princip som rör återbetalningsskyldighet av en felaktig utbetalning. Principen är inte direkt reglerad i lag, utan följer av rättspraxis (se t.ex. AD 2006 nr 105). Den är emellertid inte tillämplig om det föreligger ett bindande kollektivavtal som reglerar villkor för återbetalning.

Om så inte är fallet kan principen tillämpas på förhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Enligt principen är en arbetstagare, som huvudregel, skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetalad lön till sin arbetsgivare. Det sagda gäller dock inte om arbetstagaren kan styrka att denna var i god tro vid mottagandet av pengarna och därefter spenderat dem.

Att vara i god tro innebär att en person varken visste om eller misstänkte att det var en felaktigt utbetalad lön. Vidare krävs att personen inte heller har haft någon anledning att misstänka att det var en felaktigt utbetalad lön.

Om din dotter var i ond tro har arbetsgivaren således rätt att återkräva beloppet.

Frågan avgörs efter en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Den omständighet att hennes arbetsgivare underlåtit att skicka lönebesked samt dröjt lång tid med att påkalla felaktigt utbetalad lön kan tyckas tala för att hon var i god tro.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1300)
2020-05-27 Vad heter utförandeentreprenad på engelska?
2020-05-26 Vittnen vid framtidsfullmakt
2020-05-26 Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?
2020-05-19 Kan man stå som fullmaktshavare i förhållande till flera personer?

Alla besvarade frågor (80334)