Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

2021-10-04 i Påföljder
FRÅGA
preskibitions tid för knivlagen och har fått 50 dags böter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har skrivit din fråga som att du undrar vilken preskriptionstid som gäller vid brott mot knivlagen, men eftersom du även skriver att du har fått 50 dagsböter så tolkar jag det som att du även undrar hur länge som du kommer finnas kvar i belastningsregistret, dvs. när uppgifterna om dig försvinner i belastningsregistret. Jag kommer besvara båda frågorna.

Preskriptionstid för brott enligt knivlagen

Preskriptionstid innebär att det har gått så pass lång tid från det att du begick brottet att du inte längre kan dömas till påföljd för den gärningen. Preskriptionstiden är olika beroende på vilket fängelsestraff som kan utdömas för brotten (brottsbalken 35 kap. 1 §).

Brott mot knivlagen kan ge högst sex månader i fängelset om det är av normalgraden (knivlagen 4 §). Det betyder att preskriptionstiden ligger på två år (brottsbalken 35 kap. 1 § första stycket 1 punkten).

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

Det är påföljden som avgör hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret. Det handlar alltså om vilket straff personen har fått som avgör hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret.

Uppgifterna om dig och brottet som du har begått kommer gallras från belastningsregistret efter fem år, eftersom du har fått dagsböter som påföljd (lag om belastningsregister 17 § 9 punkten).

Sammanfattning

Brott mot knivlagen preskriberas efter två år. Preskription blir aktuellt bara om du inte har dömts till ansvar. Uppgifterna om dig och brottet gallras från belastningsregistret efter fem år.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1586)
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

Alla besvarade frågor (96515)