Preskriptionstid vid återbetalningskrav från försäkringskassan

Skuld till försäkringskassan från 2010 utan att höra något eller ens veta om skulden kom igår ett brev om en skuld på bostadsbidrag som utbetalats för mycket. Ursprungs skulden va på 5000kr och räntan på 3800kr och en avgift till på 460kr hur lång är preskibitionstiden och hur kan det va lagligt att hålla en skuld så många år utan att söka inbetalning och ha mage att ta en ränta på 7,50%? Kan jag göra något lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skuld till försäkringskassan räknas som en skuld enligt socialförsäkringslagstiftningen och ska därför betraktas som en allmän fordran. Det medför att preskriptionslagen blir tillämplig enligt 1 § preskriptionslagen (preskL).

En fordran preskriberas 10 år efter dess uppkomst enligt 2 § preskL. Det innebär att om skulden uppkom 2010 så har skulden ännu inte preskriberats.

En borgenär (i detta fall försäkringskassan) har ingen skyldighet att under preskriptionstiden påminna gäldenären om skulden. Däremot måste en borgenär göra det om den vill hålla fordringen vid liv längre än 10 år (5 och 6 §§ preskL), genom ett s.k. preskriptionsavbrott. Det har dock inte varit nödvändigt i ditt fall eftersom fordringen understiger 10 år.

Det är alltså lagligt att vänta 8 år innan man återkräver en skuld.

Om räntan

Dröjsmålsränta ska utgå för skulder till försäkringskassan som inte betalas i rätt tid enligt 108 kap 19 § socialförsäkringsbalken (SFB). För att beräkna räntan gäller tillämpliga delar i räntelagen (108 kap 19 § andra stycket SFB).

Räntelagens 6 § säger att dröjsmålsräntan ska beräknas med en årlig räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av 8 procentenheter. År 2018 ligger referensräntan på minus 0,5 %. Dröjsmålsräntan blir då alltså 7,5 %. Däremot har dröjsmålsräntan sedan 2010 inte alltid varit 7,5 %. Vid flera tillfällen har den varit högre. Hur försäkringskassans återbetalningskrav kan ligga på 7,5 % kan jag därför inte svara på givet den information jag har. Den skulle enligt min bedömning kunna vara högre.

Vad du kan göra

Både preskriptionstiden för återbetalningskravet och räntan medför att försäkringskassans agerande ligger inom de juridiska ramarna för vad de får göra. Det tycks därför som att du tyvärr inte har många alternativ här, annat än att betala försäkringskassan. Vad du kan göra är att ringa försäkringskassan för att fråga om bland annat räntan.

Hoppas mitt svar har hjälpt!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo