Preskriptionstid grovt narkotikabrott

2019-05-10 i Påföljder
FRÅGA
Hej! om en person dömde i 1991 till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott och har bara avtjänat 2 år av straffet och rymde på sin första permission och fortfarande håller sig gömd (ungefär 25 år). Undrar om den person kan åka hem utan att hamna i fängelset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande narkotika regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Av 3 § första stycket NSL framgår det att maximistraffet för grovt narkotikabrott är sju år. Detta är av betydelse för att bedöma när preskriptionstiden för brottet går ut. Rent generellt sett regleras preskriptionstider i 35 kap. brottsbalken (BrB). Vad gäller preskriptionstiden för grovt narkotikabrott som har maximistraffet sju år, löper det ut efter tio år, 35 kap. 1 § 3 p BrB. Av din fråga framgår det att det har gått 25 år och därmed bör det inte vara några problem med att personen åker hem utan att hamna i fängelse.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll