Preskriptionstid för ringa misshandel

2020-12-23 i Påföljder
FRÅGA
Hej om en person som arbetar på en förskola blir anklagad för att ha misshandlat ett barn, ett tum avtryck som blåmärke är vad bevis där är och nu barnets röst om detta. Detta skedde för 6 år sedan och först nu tar föräldrarna de vidare. Är de något man kan bygga ett rättsfall på ? Vh Nyfiken åhörare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är av straffrättslig karaktär vilket medför att svaret lär återfinnas i brottsbalken (BrB). Det är svårt att ge exakta svar då straffrättsliga problem också medför beviskrav. Men utifrån dina omständigheter så bör rättsläget se svårt ut för föräldrarna. Anledningen är för tiden som har gått från gärningen till att nu föra talan, frågan blir således om preskriptionstiden eventuellt har löpt ut.

Innan man tittar på preskriptionstiderna är det viktigt att avgöra exakt vilket brott det är och vilken allvarlighetstyp det är. Utifrån dina premisser hade jag nog sagt att det troligtvis är ringa misshandel (3 kap. 5 § BrB), förutsatt att det skulle gå att bevisa.

Påföljden för ringa misshandel är böter eller fängelse i upp till sex månader (3 kap. 5 § BrB). Preskriptionstiden för brott som har en längre straff än ett års fängelse har en preskriptionstid på två år. (35 kap. 1 § första punkten BrB).

Sammanfattningsvis

Preskriptionstiden har således löpt ut och föräldrarna kan inte föra talan om det brottet.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91353)