Preskriptionstid för rån

2016-02-29 i Påföljder
FRÅGA
Vad är preskriptionstiden för rån 1-4 års fängelse?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Regler om preskription finns i 35 kap. brottsbalken (här). Preskriptionstiden är bestämd till olika år beroende på det högsta straff som brottet kan leda till. För rån, som regleras i 8 kap. 5 § BrB, kan fängelse dömas ut till högst sex år och således blir preskriptionstiden tio år enligt 35 kap. 1 § 3 p. BrB. Preskriptionstiden börjar löpa från den dag då brottet begicks, 35 kap. 4 § 1 st. BrB.


Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1244)
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?
2020-06-02 Hatbrott; försvårande omständighet

Alla besvarade frågor (80701)