Preskriptionstid för rån

2016-02-29 i Påföljder
FRÅGA
Vad är preskriptionstiden för rån 1-4 års fängelse?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Regler om preskription finns i 35 kap. brottsbalken (här). Preskriptionstiden är bestämd till olika år beroende på det högsta straff som brottet kan leda till. För rån, som regleras i 8 kap. 5 § BrB, kan fängelse dömas ut till högst sex år och således blir preskriptionstiden tio år enligt 35 kap. 1 § 3 p. BrB. Preskriptionstiden börjar löpa från den dag då brottet begicks, 35 kap. 4 § 1 st. BrB.


Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1430)
2021-01-27 Kan nedlagd förundersökning tas upp igen? Vad kan påföljden bli för bidragsbrott?
2021-01-25 Avräknas häktningstiden från ett fängelsestraff?
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja

Alla besvarade frågor (88529)