Preskriptionstid för rån

2016-02-29 i Påföljder
FRÅGA
Vad är preskriptionstiden för rån 1-4 års fängelse?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Regler om preskription finns i 35 kap. brottsbalken (här). Preskriptionstiden är bestämd till olika år beroende på det högsta straff som brottet kan leda till. För rån, som regleras i 8 kap. 5 § BrB, kan fängelse dömas ut till högst sex år och således blir preskriptionstiden tio år enligt 35 kap. 1 § 3 p. BrB. Preskriptionstiden börjar löpa från den dag då brottet begicks, 35 kap. 4 § 1 st. BrB.


Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1341)
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?

Alla besvarade frågor (85217)