Preskriptionstid för minderåriga förövare

2019-05-12 i Påföljder
FRÅGA
Hej! En juridisk fråga jag haft svårt att hitta svar på är hur preskriptionstider fungerar för förövare under 18 år.Det jag har hittat är att "eftersom livstids fängelse inte kan dömas ut till en person under 21 år blir den längsta preskriptionstiden därmed 15 år". Det tolkar jag som att ett brott med exempelvis två års fängelse som högsta påföljd preskriberas baserat på om personen i relation till sin ålder skulle kunna dömas till två år. Är det korrekt? Låt säga att man som 15-åring begått ett brott med fängelse i högst två år. Blir brottet på grund av låg ålder preskriberat snabbare och isåfall efter hur lång tid?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jag förstår hur du resonerar men det är inte så lagbestämmelserna ska förstås.

Preskriptionstiden för brott hör samman med vilket maxstraff som kan följa på brottet.

Preskriptionstiden är (35 kap. 1 § brottsbalk):

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Ungdomar under 21 år kan aldrig bedömas till livstids fängelse (29 kap. 7 § andra stycket brottsbalk). Det betyder att preskriptionstiden som längst blir femton år. Ålder får inte någon inverkan på övriga preskriptionstider som gäller för andra brott - samma preskriptionstid gäller fortfarande oavsett ålder. Det kan tilläggas att för brott som t. ex mord som inte har någon preskriptionstid sedan en relativt lagändring också har en preskriptionstid på 15 år för ungdomar under 21 år (35 kap. 2 § första och andra stycket brottsbalk)

Svaret är alltså nej - ett brott som kan ge upp till två års fängelser blir inte preskriberat snabbare för förövaren är 15 år gammal vid brottstillfället, däremot blir det preskriberat snabbare för en 15-åring än för en 25-åring om det rör sig om ett brott som kan ge livstids fängelse.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1239)
2020-05-31 Vad händer med den villkorliga domen om man begår brott under prövotiden?
2020-05-31 Begå nytt brott under villkorlig dom
2020-05-31 Val av påföljd och straffmätning
2020-05-31 Vad för påföljd kan brotten vållande till kroppsskada samt grovt rattfylleri ge?

Alla besvarade frågor (80615)