Preskriptionstid för brott samt ansökan om skyddad identitet och kontaktförbud

2019-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag blev knivhuggen i ansiktet och i båda benen av mitt ex för ca 6 år sen. Vi levde i ett missbruk och under vårt förhållande höll han på att ha ihjäl mig flertalet gånger, men det enda jag har fysiska men efter är knivhuggen. Polis grep honom på plats men jag rymde från sjukhus å gömde mig för rättsläkare. Jag sa till polisen att jag kan inte anmäla honom för då blir det värre. Nu är jag drogfri sen 3 år och jag drömmer mardrömmar var å varannan natt. Jag kan liksom inte bearbeta det. Dessutom så kommer han ut från fängelse efter en dom på 9 år för mordförsök på en man, det stressar mig otroligt mycket. Jag är livrädd att han ska söka upp mig när han kommer ut och jag drömmer mardrömmar om att han dödar min dotter som nu idag är 2 år. Jag försöker ta reda på om jag kan anmäla såhär långt efteråt och om det kan hjälpa mig att få skyddad adress från honom för att känna mig trygg samt kontaktförbud? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du undrar kring preskriptionstiden för de brott du blivit utsatt för samt hur du kan få skyddad identitet eller kontaktförbud gällande denna man.

Preskriptionstider:

Det är svårt att veta hur man skulle rubricera dessa brott utifrån det du beskriver i din fråga, men jag bedömer knivhuggen som minst grov misshandel. För grov misshandel är preskriptionstiden 10 år, det finns alltså fortfarande möjlighet att anmäla detta. Jag råder dig att kontakta polisen för att bli vidare vägledd i detta.

Skyddad identitet:

Vad gäller skyddad identitet finns det olika nivåer av detta i Sverige:

Nivå 1 – Sekretessmarkering, 22 kap, 1 § Offentlighets - och sekretesslag

Sekretessmarkering innebär att det blir svårare för andra att ta del av dig i folkbokföringsregistret. Vanligtvis är alla personuppgifter som namn, personnummer och adress offentliga och något som alla kan få tillgång till, men inte om du har en sekretessmarkering. Detta innebär att om uppgifter ska lämnas ut av någon myndighet måste myndigheten först kontrollera och avgöra om uppgifterna kan lämnas ut utan att det medför någon risk för dig som har sekretessmarkering.

För att få en sekretessmarkering ansöker du om det hos Skatteverket. För att få din ansökan beviljad brukar Skatteverket kräva ett intyg från polis eller socialtjänsten. Avgörandet för att medge en sekretessmarkering är att en person eller dennes närstående är utsatta för konkreta och aktuella hot och innebär att den enskilda eller närstående har drabbats av skada (kan vara både psykiskt och fysiskt).

Sekretessmarkeringen prövas sedan en gång per år.

Nivå 2 - Kvarskrivning, 16 § Folkbokföringslag

Med kvarskrivning menas att du fortfarande står skriven på den tidigare adressen men att man bor på en annan ort. Den nya adressen finns endast tillgänglig på skattekontoren. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig förs in i folkbokföringen och lämnas aldrig ut till andra myndigheter. För att skatteverket ska medge kvarskrivning kärvs det som motsvaras för kontaktförbud och innebär att det ska finnas en klar och tydlig risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot dig.

Nackdelen med kvarskrivning är att personen är skriven i en stad, men bor i en annan. Detta innebär att ett flertal samhällstjänster, som sjukvård exempelvis, är knuta till den staden där du är skriven. Gällande sjukvård bör du därför kontakta hälsocentralen och berätta om din situation för att i förväg skapa enklare vårdinsatser den dagen du behöver det.

Nivå 3 – Fingerade personuppgifter, Lag om fingerade personuppgifter

Om du är särskilt allvarligt utsatt och hotas så att ditt liv, hälsa och frihet är i fara kan du få något som heter fingerade personuppgifter. Detta är den högsta nivån av skyddad identitet och innebär att personen får en helt ny identitet gällande namn och personnummer. Här skapas en ny identitet som inte har någon anknytning till ditt tidigare liv du levt. Det här skyddet söker du om hos Rikspolisen och används endast i undantagsfallen efter att andra former av åtgärder har prövats. Detta beror på att detta skydd kan innebära en stor förändring för din livssituation.

Kontaktförbud:

Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis på telefonnummer 114 14 eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Det är en åklagare eller en domstol som beslutar om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan tas upp även om du inte uttryckligen begärt det. Du kan läsa mer om olika slags kontaktförbud på polisens hemsida.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1003)
2020-04-08 Har åklagare tjänstekort?
2020-04-01 Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?
2020-03-31 Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?
2020-03-26 Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?

Alla besvarade frågor (78764)