Preskriptionstid för brott med ett maxstraff på 6 mån

2019-02-20 i Påföljder
FRÅGA
vad är preskribitionstiden för ett brott som kan ge 6 månaders fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

Du nämner inte i din fråga vilken typ av brott det är fråga om, men jag kommer i mitt svar att utgå från att brottet finns reglerat i brottsbalken (BrB). För din vetskap finns det andra preskriptionsregler för brott som inte regleras i BrB, exempelvis narkotikabrott eller skattebrott.

Regler om brott finns som nämnt i BrB, preskriptionsregler för dessa brott regleras i 35 kapitlet BrB.

Brott som högst kan ge 6 månaders fängelse preskriberas om åtal inte väckts inom två år, 35 kap. 1 § st.1 p.1 BrB Preskriptionstiden avbryts dock om den misstänkte häktas eller delges stämning i målet. Efter två år kan inte någon påföljd utdömas men utdömande av eventuella skadeståndsanspråk påverkas inte.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1043)
2019-07-15 Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?
2019-07-12 Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga
2019-07-06 Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?
2019-07-06 Att få en "varning" inget straff

Alla besvarade frågor (71166)