Preskriptionstid för brott

2021-02-28 i Påföljder
FRÅGA
Från jag var fem år tills jag var sjutton år blev min mamma systematiskt brutalt och sadiskt misshandlad och våldtagen av min styvfar . Jag kunde inget göra förutom att titta på och höra . Då jag var tretton år våldtog han min dåvarande också tretton åriga flickvän . Jag har tagit ordentligt med skada av allt jag sett och hört. Jag är 54 år i dag . Finns det någon möjlighet att straffa min fd styvfar i dag . Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag beklaga vad ni varit med om, det låter fruktansvärt. Jag tolkar det som att samtliga gärningar som du nämner här, har skett för cirka 40 år sedan.

Preskription av brott

Tyvärr har jag inget bra svara till dig, då det finns påföljdspreskriptioner som reglerar hur länge man kan dömas för brott. Påföljd får inte dömas ut för brott om det gått mer en viss tid innan personen delges stämning för brottet av domstol. Längden beror på vilket brott det handlar om, men exempelvis har misshandel av normalgrad en preskriptionstid på fem år, grov misshandel och våldtäkt 10 år, grov våldtäkt 15 år och så vidare (35 kap. 1§ brottsbalken). Detta innebär exempelvis att han inte skulle kunna dömas för misshandel eller våldtäkterna som skett då, utan endast om de skett inom den tidsrymd som jag angett ovan. Annorlunda är det dock vad gäller våldtäkten mot din dåvarande trettonåriga flickvän. Det finns vissa brott som aldrig preskriberas, då de anses för allvarliga. Exempel på detta är mord, dråp, vissa brott mot barn så som våldtäkt eller grov våldtäkt (35 kap. 2§ brottsbalken). Detta innebär att våldtäkten mot en trettonårig person, som skulle anses vara våldtäkt mot barn, inte preskriberas och att det finns ingen begränsning i tiden för när man får åtala för dessa typer av brott. Han skulle alltså kunna dömas för våldtäkt mot barn som skedde då.

Bevisläget

Det är endast en teoretisk diskussion kring om han skulle kunna bli åtalad för gärningen. Vad gäller en misstanke om grov våldtäkt, så finns det alltså inget hinder i tiden för att åtala för detta. Problemet blir dock bevisläget. När det gått så långt tid blir det oftast svårt att bevisa en sådan gärning då det kan vara svårt att minnas och styrka omständigheter som skett för så länge sedan då man inte heller har några dokumenterade skador, läkarundersökningar, DNA-test och liknande. Det är dock något som en åklagare får avgöra.

Vad kan du göra?

Sammanfattningsvis kan din styvfar tyvärr inte åtalas för brott så som misshandel, våldtäkt mot en vuxen person och liknande, då det har gått för lång tid för detta. Dock skulle han kunna åtalas för våldtäkt mot barn då det inte finns någon preskriptionstid för detta brott. Huruvida han skulle bli dömd är tyvärr en annan fråga då det måste kunna bevisas bort om rimligt tvivel, vilket är svårt. Det är ett svårare bevisläge när det dessutom gått lång tid sedan brottet, men med vittnesuppgifter och liknande är det såklart inte omöjligt. Det ni kan göra är att anmäla gärningen hos polisen, så får utreda om brott har begåtts och om det kan styrkas. Ni behöver egentligen inte själv veta vilket brott som är aktuellt, utan det är polisens jobb att utreda vilken rubricering det handlar om, men det är av betydelse för er så gärningen inte omfattas av preskription. Om ni överväger att anmäla så borde ni anmäla samtliga omständigheter, även om de har preskriberats. Det är bättre att polisen får en helhetsbild av situationen och låta dem avgöra och lägga ned förundersökningen i de fall rubriceringarna har preskriberats.

Ni kan anmäla brott genom att antingen ringa 114 14 eller besöka er närmaste poliskontor. Läs mer om anmälan av brott här.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1586)
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

Alla besvarade frågor (96528)