FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/07/2016

Preskriptionstid - Drogfylleri

Hej vad är preskriptionstiden på drogfylleri?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Preskription av brott regleras i Brottsbalken (BrB) 35 kap, se här.

Ett brotts preskriptionstid beror på vilket straff som kan följa på gärningen ifråga.

Preskriptionstiden är…
Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Brottet som kallas för ”drogfylleri” regleras i trafikbrottslagens 4 § 2 st (se här), och lyder som följer: För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

Eftersom att man vid sk. drogfylleri kan dömas för rattfylleri så får man kolla i samma paragrafs första stycke som reglerar just brottet rattfylleri. Här framgår det att man för rattfylleri kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta innebär att i den mån man begått brottet drogfylleri så gäller att man kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta innebär i sin tur att brottet drogfylleri preskriberas efter två års tid enligt BrB 35:1.

Hoppas att det blev lite tydligare med vad som gäller angående preskriptionstiden för brottet drogfylleri.

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”