Preskriptionstid - Drogfylleri

2016-07-06 i Påföljder
FRÅGA
Hej vad är preskriptionstiden på drogfylleri?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Preskription av brott regleras i Brottsbalken (BrB) 35 kap, se här.

Ett brotts preskriptionstid beror på vilket straff som kan följa på gärningen ifråga.

Preskriptionstiden är…
Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Brottet som kallas för ”drogfylleri” regleras i trafikbrottslagens 4 § 2 st (se här), och lyder som följer: För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

Eftersom att man vid sk. drogfylleri kan dömas för rattfylleri så får man kolla i samma paragrafs första stycke som reglerar just brottet rattfylleri. Här framgår det att man för rattfylleri kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta innebär att i den mån man begått brottet drogfylleri så gäller att man kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta innebär i sin tur att brottet drogfylleri preskriberas efter två års tid enligt BrB 35:1.

Hoppas att det blev lite tydligare med vad som gäller angående preskriptionstiden för brottet drogfylleri.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1370)
2020-11-25 Vad gäller för benådning i Sverige?
2020-11-24 How much will my fine be for stolen goods?
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?
2020-11-19 Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (86486)