FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder03/10/2014

Preskription av påföljd för misshandel

Hej! Jag blev fysisk och psykisk misshandlad i min barndom av min mamma. Jag vet inte hur tidigt det började men vad jag vet är mellan 7-14 år utsattes jag upprepat för fysisk misshandel. Den psykiska misshandeln fortsatte tills jag flyttade i 20 år åldern. Jag har varit sjukskriven sen dess är idag 27 år. Jag kommer troligtvis aldrig kunna jobba och leva ett normalt liv pga dom psykiska sjukdomar jag fått av min barndom. Har 9 diagnoser. Det jag undrar är om jag kan kräva skadestånd nu i efterhand? Jag började fundera på det nu när jag behöver söka mig till privat vård som en sista chans att få den hjälp jag behöver och det är så dyrt att jag inte har råd. Så kan jag få skadestånd och hur gör jag? Finns inget dokumenterat då jag teg som barn om vad som hände. Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej, och tack för dina fråga. 


Jag beklagar din jobbiga situation. Rätten till skadestånd vid en misshandel är kopplad till att personen dömts för brottet (det finns vissa undantag t ex när den förundersökning lagts ner så kan man i särskilda enstaka fall ändå få brottsskadeersättning, men dessa är inte aktuella här). Det finns inget dokumenterat eller anmält när du var barn då du teg om det. Det man då får titta på är om brottet är preskriberat eller om du skulle kunna väcka talan mot din mamma idag.

Preskriptionstiderna för olika brott hittar man i Brottsbalkens 35 kap. 1 §. Som huvudregel är det maxstraffets längd som avgör preskriptionstiden, vissa särskilt allvarliga brott som t ex mord har dock ingen preskriptionstid (35 kap. 2 §). I ditt fall så är det misshandel du anser dig utsatt av, och då får vi titta på straffskalan för misshandel. Enligt BrB 3 kap. 5 § är maxstraffet för misshandel av normalgraden fängelse i 2 år. För ringa misshandel är maxstraffet 6 mån fängelse medan det för grov misshandel är maxstraffet 6 års fängelse och för synnerligen grov misshandel är maxstraffet 10 års fängelse.
Det innebär om vi återigen tittar på preskriptionstiderna i 35 kap. att preskriptionstiden är 15 år för synnerligen grov misshandel, 10 år för grov misshandel, fem år för misshandel av normalgraden och 2 år för ringa misshandel.

Den fysiska misshandeln skedde mellan det att du var 7 - 14 år, och du är idag 27 år. Det innebär att preskriptionstiden gått ut för samtliga misshandelsbrott utom för synnerligen grov misshandel. Det ska väldigt mycket till för att en misshandel ska bedömas som synnerligen grov. T ex har i praxis bedömts att slå en person medvetslös med tillhygge, vilket gett frakturer, blödningar och livshotande skador men som inte gett bestående men är att bedöma som grov  misshandel och inte som synnerligen grov misshandel. Även om det är en försvårande omständighet om en förälder misshandlar sitt barn, finns det inget i din information som talar för att det skulle ha varit frågan om synnerligen grov misshandel under din barndom, och misshandelsbrotten som skedde mellan du var 7 - 14 år är preskriberade. Det innebär att din mamma inte kan dömas för dem. 

Sedan skriver du att den psykiska misshandeln fortsatte tills du var i 20-årsåldern. Det görs i lagen inte skillnad på psykisk och fysisk misshandel, utan enligt BrB 3:5 döms även den som tillfogar annan sjukdom för misshandel. Psykisk skada går in under sjukdom. Samma preskriptionstider gäller alltså. Det senaste fallet skriver du skedde när du var 20 år, och du är nu 27 år. Det innebär att preskriptionstiden för ringa misshandel och för misshandel av normalgraden har gått ut. Skulle det vara så att din mamma begått grov misshandel mot dig så kan det fortfarande väckas åtal mot henne och hon kan dömas för det brottet.

För att hon ska dömas krävs det att åklagaren kan göra sannolikt att det gått till som du säger. Då ord står mot ord är ett mycket svårt bevisläge, och en åklagare ska bara väcka åtal om bevisningen anses vara så stark att åklagaren ur en objektiv bedömning kan förvänta sig en fällande dom. Det krävs alltså att det framkommer sådan bevisning för att saken ska gå till åtal. Du kan naturligtvis polisanmäla din mamma för den misshandel som inte är preskriberad om du vill, sedan kommer polisen utreda och det kommer i slutänden att avgöras om utredningen ska lägga ned eller om din mamma ska åtalas.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo