Preskription av brott

2017-05-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Om preskribtionstiden är 2 år och man inte blivit delgiven inom denna tid, preskriberas brottet då?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Svaret regleras i Brottsbalkens 35 kapitel, du hittar brottsbalken här.

Preskriptionstiden för brott är två år om det ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år. Preskriptionen innebär att påföljd inte får utdömas, men offrets rätt till skadestånd påverkas inte. Åklagaren kan fortfarande åtala för brottet, men om det sker ska domstolen lämna åtalet utan bifall. Alltså kommer gärningsmannen inte att dömas för något brott.

Preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning. Har detta inte skett inom två år, om det är preskriptionstiden, har således preskription trätt in.

Preskription gäller inte om brottet är mord, dråp eller försök till detta.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97580)