Podcast och citaträtt

2019-05-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag driver en podcast och har fått höra att man, med stöd av citaträtten, får spela upp klipp från föreläsningar, filmer o.s.v. samt även delar ur låtar om det inte överstiger 30 sekunder. Jag är själv tveksam till det då det enligt mig borde inskränka på upphovsrätten och att man, i alla fall när det gäller musik, bör betala för användandet via t ex STIM. Vad säger ni? Får man göra detta som jag beskrivet ovan med stöd av citaträtten?Med vänlig hälsning,David
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är mycket riktigt citaträtten som är föremålet för din fråga. Citaträtten är också mycket riktigt en inskränkning av upphovsrätten. Upphovsrätten är alltså inte total, utan kommer med en rad undantag, varav citaträtten är ett av dem. Frågan som uppstår är dock vad man faktiskt får göra med stöd av citaträtten, och för att hitta svaret får vi börja leta i 22 § i upphovsrättslagen. Innan jag gör det ska jag dock bara nämna att jag inte kommer kunna ge dig ett klart och tydligt svar på vad som gäller i just ditt fall, eftersom jag inte vet något om hur din podcast har citerats. Därför kommer jag i det följande förhålla mig till citaträtten på ett generellt plan, men jag hoppas och tror att du med hjälp av mitt svar kommer kunna applicera citaträtten på ett sätt som är relevant för din situation. Allt som jag skrivit som inte framgår av lag framgår istället av förarbetena till lagen, Högsta domstolens praxis och juridisk doktrin.

I 22 § står följande: "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet." Här är det viktigt att nämna att jag utgår ifrån två saker, 1) att din podcast är att anse som ett verk och 2) att din podcast är offentliggjord. Om din podcast inte är ett verk så har du inget skydd alls. Den är dock tveklöst ett verk, så du behöver inte oroa dig. Om din podcast inte är offentliggjord får man inte citera den, men jag måste anta att det rör sig om ett avsnitt som du släppt i t.ex. Podcaster-appen och delat med dig av. Då ska verket anses offentliggjort enligt 8 § och 2 §. Det ska också tilläggas att alla verk får citeras, även musik och podcasts. Med andra ord är de grundläggande förutsättningarna för citaträtt uppfyllda.

Vi går då vidare till att avgöra om själva citeringen gått till på rätt sätt. Citering måste alltså ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. För att avgöra det börjar vi i 11 §, i vilken det står att "[b]estämmelserna i detta kapitel medför inga inskränkningar i upphovsmannens rätt enligt 3 § […]". Av 3 § framgår dina ideella rättigheter. Dessa rättigheter innefattar rätten att bli angiven som källa, samt rätten att inte få ditt verk ändrat på ett kränkande sätt, eller ändrat i större utsträckning än vad som krävs. Detta framgår också av 11 § andra stycket. Detta innebär flera saker. För det första kan du alltså kräva att bli namngiven. För det andra får den som citerat dig inte återge citatet på ett kränkande sätt. Det kan innebära att klippa och klistra i ljudfilen så att du hörs säga idiotiska eller motbjudande saker, eller att återge dig i ett kränkande sammanhang, t.ex. i reklam för något oanständigt (vilket du säkert kan räkna ut vad det skulle kunna vara). Det kan inte heller anses vara god sed att t.ex. samla ihop några av dina bästa klipp och göra en "best of"-video eller något liknande. Citatet måste vara en del av personens egna alster, t.ex. om en journalist skulle få för sig att lista "Sverige bästa podcasts" och skriva sina egna kommentarer därtill. Du måste också tåla kritik, att t.ex. vara med på en lista över "Sveriges sämsta podcasts" är inte kränkande på det sätt som avses i upphovsrättslagen. Detsamma gäller för parodier, då är det oftast okej att klippa och klistra.

Vad gäller citatets omfattning finns ingen 30-sekundersregel. Hur mycket man får citera är helt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Man får då ta hänsyn till bl.a. syftet med citatet. Säg att någon vill argumentera emot dig, och du tagit tio minuter på dig att framföra ditt argument, då måste dessa tio minuter anses vara okej att citera i samband med personens motargument. Det kan däremot inte vara okej att citera en hel låt och därefter inte kommentera något annat än "bra låt!". Allt beror på syftet med citatet och hur väl det stämmer överens med vad personen skriver eller poddar om. Mer vägledning än så kan jag inte ge dig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (838)
2020-05-29 Kan ett företag heta något liknande som ett annat företag i samma bransch?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?

Alla besvarade frågor (80458)