FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/02/2019

Placering enligt SOL och flyttningsförbud?

Hej!

Mina barn blev placerade enligt SOL då jag blev djupt deprimerad, de sattes senare ett LVU som togs bort två månader senare, jag har regelbundet träffat mina barn. Jag har bett soc om utökat umgänge, mitt mående har varit stabilt och jag klarar av vardagen som innan jag blev sjuk, men ingenting händer. Jag har nu tagit tillbaka mitt medgivande till placeringen. Socialen har sagt att dom ska göra en hemtagningsutredning, påpekade att om jag hämtar barnen så kan de sättas flyttningsförbud vilket dom ville undvika. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder till Lawline!

I Föräldrabalken 6 kap 1 §, stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Störst ansvar för att vårdbehovet tillgodoses har man som vårdnadshavare, men socialtjänsten har det övergripande ansvaret (5 kap 1 § Socialtjänstlagen). Om socialtjänsten får signaler att ett barn far illa, är det deras skyldighet att utreda barnens behov av hjälp.

Som utgångspunkt ska ett barns vårdbehov tillgodoses inom ramen för Socialtjänstlagen (SOL), vilken bygger på frivillighet och samtycke. Skulle det saknas blir det ibland aktuellt med tvångsmässiga åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Du beskriver i din fråga att placeringen skett med stöd av SOL och att du tagit tillbaka ditt medgivande. Det innebär i teorin att det står dig fritt att hämta barnen. Samtidigt är det korrekt att socialnämnden har möjlighet att ansöka om flyttningsförbud till förvaltningsrätten (24 § LVU) eller besluta om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU). Båda åtgärderna förutsätter att det finns en risk att de ungas hälsa eller utveckling kan skadas om de skiljs från placeringshemmet.

Min rekommendation till dig är att invänta hemtagningsutredningen, och ta ställning till vad socialtjänsten föreslår. Förutsatt att det är rimligt, skulle jag säga att det bästa vore både för dig och barnen att försöka samarbeta med socialtjänsten. Risken finns annars att socialnämnden väljer att ansöka om att tvångsomhänderta barnen enligt LVU.

Väljer socialnämnden att ansöka enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som ska tillvarata ta dina intressen i målet. Du har också möjlighet att själv påverka vem som ska representera dig genom att ta kontakt med domstolen och önska ett ombud innan processen börjat.

Jag hoppas verkligen att det går för dig och dina barn, samt att du fått svar på några av dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Christoffer EdvardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000