Personbevis, betänketid och bodelning vid äktenskapsskillnad

2020-02-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Tycker mig ha sett olika svar på några frågor men kan ha missuppfattat eller feltolkat delar av svaren.1. Om bägge makar är överens om skilsmässa, måste man även då bifoga personbevis?2.Om inga hemmavarande barn, kan man då slippa betänketid?3.Om man är överens och undertecknar ett avtal om bodelning, vart skall denna registreras, hos Tingsrätten eller Skatteverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du har delat upp dina frågor så snyggt kommer jag att svara efter dem, för tydlighetens skull!

1. Om bägge makar är överens om skilsmässa, måste man även då bifoga personbevis?

Det stämmer att man måste bifoga personbevis med sin ansökan om äktenskapsskillnad, även fast båda makar är överens. Detta beror på att personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen ska kunna påbörja sin handläggning av er ansökan och bekräfta ditt och din make/makas civilstånd, det vill säga att ni är gifta med varandra. Om ni inte skickar in personbevis kommer domstolen att förelägga er om att inkomma med det, vilket innebär att domstolen uppmanar er att skicka in personbevis eftersom de annars inte kan handlägga er ansökan och måste därmed skriva av ärendet.

Personbevis beställer ni via Skatteverket och levereras sedan till er folkbokföringsadress.

2. Om inga hemmavarande barn, kan man då slippa betänketid?

Det stämmer att tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad mellan er utan betänketid om;

- Ingen av er har vårdnaden om och varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år, 5 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) eller om,

- Ni lever åtskilda sedan två år, oavsett om ni har barn under 16 år eller inte, 5 kap. 4 § ÄktB. Om ni har levt åtskilda sedan minst två år måste ni kunna stryka detta, vilket kan göras genom till exempel utdrag ur folkbokföringen.

3. Om man är överens och undertecknar ett avtal om bodelning, vart skall denna registreras, hos Tingsrätten eller Skatteverket?

När ni är överens om bodelningen ska anmälan skickas till Skatteverket, 9 kap. 1 § 2 st ÄktB.

Observera att handlingen om er bodelning ska upprättas skriftligen och skrivas under av er båda makar, 9 kap. 5 § ÄktB.

-----------

Hoppas du fick svar på dina frågor! Annars är det bara att du kontaktar oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll