FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/03/2020

Pensionssparandet som ingår i bodelning

Hej!

Jag tänkte höra om löneväxling ingår i en bodelning.

Jag och min make har båda löneväxlat men min make har haft möjlighet att göra det under än längre tid och till ett högre belopp.

Jag har istället fått mer utbetald lön, som nu kommer att ingå i bodelningen.

Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida en löneförväxling ingår i bodelningen.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att en arbetstagare ges möjlighet att avstå från lön till förmån för högre tjänstepensionsrätt.

Vad ingår i bodelningen?

Huvudregeln är att makarna råder över sin egendom och behöver inta ta hänsyn till den andra makes eventuella giftorätt. Makarnas giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som makarna äger är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). En egendom är enskild om makarna bestämt genom äktenskapsförord att det ska vara dennas enskild egendom eller maken fick egendomen av en utomstående person som ställde upp villkor att den ska vara dennas enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

För att skydda en maken från den andra makens illojala beteenden har lagstiftaren ställt upp vissa skyddsregler. Om en make ger bort gåvor av betydande värde eller ökar sin enskild egendoms värde genom att använda sitt giftorättsgods utan den andra makens samtycke, är maken tvungen att kompensera den andra maken (11 kap. 4 § första stycket äktenskapsbalken). Det riktar sig till transaktioner av en make inom tre år innan talan väcktes om äktenskapsskillnad. Kompensationsregeln gäller inte bara när en make använder sitt giftorättsgods för att öka värdet på sin enskilda egendom utan också egen pensionsförsäkring (11 kap. 4 § andra stycket äktenskapsbalken). Ökning av värdet av en egen pensionsförsäkring ger alltid rätt till kompensation även om den andra maken samtyckt till åtgärden. Löneväxling är en av dem tjänstepensionsrätt som den behandlade bestämmelsen tillämpas på. Varje premiebetalning som sker inom treårstiden ingår i bodelningen.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan förda kan det konstateras att den delen av löneväxling som skedde under de senaste tre åren från att ni väckte talan för äktenskapsskillnad, ingår i bodelningen. Dock ska man beakta skattereglerna eftersom premier för pensionsförsäkringar i viss utsträckning är avdragsgilla vid inkomstbeskattning. Din och din makes andel i boet beräknas som om premien, minskad med denna skatteökning, ingår i giftorättsgods.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül DuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”