FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/06/2013

Pengar som enskild egendom

Min fru har fått en del pengar i arv där det sades i testamente att det var hennes enskilda egendom. Det här är ju inga större problem nu, men efter x antal år kanske det är svårare att avgöra vad utav våra tillgångar som egentligen hör till den ena eller den andra? Hur föreslår ni att man hanterar detta bäst nu för att undvika oenighet i framtiden, om det t.ex. skulle komma till att vi i framtiden skulle gå skilda vägar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett äktenskap utgör i regel all makarnas egendom giftorättsgods. Detta innebär att egendomen skall delas lika när äktenskapet upphör. Undantagen från denna likadelning är dock s.k. enskild egendom.

Man kan inte konvertera giftorättsgods till enskild egendom hur som helst: det vanligaste sättet är att upprätta ett äktenskapsförord, ett annat sätt är genom föreskrift i ett testamente.

Också det som träder i enskilds egendoms ställe utgör enskild egendom (s.k. surrogat/substitut) om inte annat föreskrivits i ursprungshandlingen (7:2 äktenskapsbalken).

Om någon får pengar som enskild egendom kan det, som du påpekar, uppstå svårigheter med att "hålla reda på" vad som utgör enskild egendom. Särskilt svårt kan det bli om pengarna sammanblandas med andra pengar eller om pengarna används för att köpa flera saker, som sedan säljs vidare.

Det är den som hävdar att något utgör enskild egendom som har att bevisa detta vid bodelningen, med hjälp av dokumentation och så vidare. Någon fullständig kontinuitet i bevisningen kanske inte kommer behövas, men för att undvika tvister kan det ändå, till att börja med, vara lämpligt att förvara pengarna på ett separat bankkonto. Och om pengarna används till att köpa aktier eller fonder bör dessa också hållas avskilda. Om pengarna används till att köpa bohag (möbler etc.) eller något annat kan det vara lämpligt att dokumentera att egendomen är köpt för "enskilda pengar" och alltså utgör enskild egendom. Om man däremot köper konsumtionsvaror (mat, resor etc.) kommer inget surrogat finnas och den enskilda egendomen vara "förlorad".

För att undvika framtida tvister råder jag er alltså att dokumentera och "spåra" pengarna så gott det går.

Äktenskapsbalken finns https://lagen.nu/1987:230 

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000