FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/07/2020

Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?

Hej

Min ex man ska gifta sig men vi är inte klar med bodelning, skilsmässa var klart januari Min fråga är om han gifter sig kommer det påverka bodelning?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Korta svaret är: nej, det gör det inte. Visserligen kan exmakens förmögenhet minska eller öka vilket i realiteten kan påverka hans möjligheter att prestera det du har rätt till osv, men det finns en del mekanismer i lag som försäkrar att bodelningen ändå går rätt till. Nedan går jag övergripande igenom vad som gäller och hur dina intressen tillvaratas.

Bodelningen påverkas inte av senare transaktioner eller ingångna äktenskap

Vid en bodelning ska makarnas respektive tillgångar värderas så som de var vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Transaktioner eller andra handlingar som sker efter dagen då skilsmässa söktes påverkar därför inte makarnas respektive rätt i bodelningen.

Alltså påverkar inte din exmakes nya äktenskap er bodelning.

Makar är skyldiga att redovisa handlingar av betydelse för bodelningen

Vidare är var make skyldig att redovisa och lämna uppgifter om sådant som kan vara av betydelse för bodelningen (9 kap 3 § äktenskapsbalken). Skulle din exmakes nya äktenskap påverka värdet av egendom som ska ingå i din och exmakens bodelning skulle han alltså vara skyldig att redovisa detta. Exmaken kan exempelvis bli skyldig att kompensera för eventuella värdeminskningar av egendom osv.

På så vis försäkras att värderingen och fördelningen av egendom vid bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena (tillgångar) som de var dagen vid ansökan om skilsmässa.

Sammanfattning

Att din make ingår nytt äktenskap innan er bodelning är klar påverkar bodelningen. Lagen skyddar dig också eventuella värdeförändringar i din exmakes förmögenhet till följd av hans handlande, som skulle påverkat din rätt i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?