Påverkar arvtagarens familjesituation arvsrätten?

2021-03-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vi är tre helsyskon. Två av oss har egna familjer med barn. Vårt ena syskon har ingen egen familj. Vår pappa hade barn innan han träffade vår mamma. Pappa är avliden. Ärver halvsyskonet vår helbror som inte har egen familj?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som du undrar över om din fars barn från en tidigare relation ärver din far före din helbror som inte har en egen familj. Jag kommer fortsättningsvis utgå från att din far inte upprättat något testamente.

Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Hur fördelas arvet?

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Arvsrätten skiljer sig år beroende på om arvtagaren är ett gemensamt barn eller ett särkullbarn. Med gemensamt barn förstås barn fött inom äktenskapet den avlidne var i vid dödsfallet. Med särkullbarn avses barn från en tidigare relation.

Om arvlåtaren vid dödsfallet var gift går efterlevande makens arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får alltså en så kallad efterarvsrätt efter den efterlevande maken.

Vad gäller särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan även välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, och får i så fall ut sitt arv som efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB).

Ditt fall

Arvet efter din far kommer fördelas med en lika stor andel till varje syskon. Eftersom din far hade fyra barn kommer ni ärva en fjärdedel av hans kvarlåtenskap var. Huruvida din bror har en egen familj eller inte påverkar inte hans arvsrätt och innebär inte att ditt halvsyskon kommer få ärva hans andel.

Om er mor fortfarande är vid livet kommer hon dock att erhålla din och dina helsyskons andelar i egenskap av efterlevande make, och ni får en efterarvsrätt som aktualiseras då er mor avlider. Ditt halvsyskon har som särkullbarn dock rätt att få ut sin andel av arvet direkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?