Pass utan vårdnadshavarnas samtycke

2017-06-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej Jag jobbar som familjehem och har 2 barn placerade den ena sedan 3 år tillbaka och den andra sedan 2 år tillbaka är två syskon det är en uppväxt placering men den är i dagsläget frivillig Nu har vi tjatat om pass i ett antal år men de vägrar att skriva på utan någon egentlig anledning annat än att vara jobbiga Kan man fixa pass utan deras medgivande?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Eftersom din fråga rör utfärdande av pass, är Passlagen relevant i ditt fall.

Av Passlagen 7§ 2 p, framkommer det att en passansökan ska avslås om ansökan avser pass för barn under 18 år då barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass. Som huvudregel måste således barnets vårdnadshavare lämna samtycke (skriftligt undertecknat och bevittnat om inte vårdnadshavarna själva följer med barnet till passexpeditionen) för att pass ska kunna utfärdas.

Med utgångspunkt i din frågeformulering, tolkar jag det som att du för närvarande inte är barnets vårdnadshavare. Som huvudregel är det då inte möjligt för dig att fixa pass åt barnen utan vårdnadshavarnas samtycke. Skulle fallet dock vara så att det är du som är barnens vårdnadshavare, kan du utan föräldrarnas samtycke ordna pass åt barnen.

Som nämnt anger lagen att pass kan utfärdas utan vårdnadshavarnas samtycke när det föreligger ”synnerliga skäl”. Med ”synnerliga skäl” vill lagen beteckna att det endast är i sällsynta undantagsfall som pass kan utfärdas utan vårdnadshavarnas medgivande. Som undantagsfall räknas t ex då en av vårdnadshavarna vistas utomlands och det är uppenbart att denne skulle ha samtyckt till utfärdandet om hen kunnat. Ett för dig mer relevant undantagsfall är när ett barn placerad i familjehem har tappat den naturliga kontakten med sina biologiska föräldrar.

Har således syskonen helt tappat kontakten med föräldrarna, men dessa dock fortfarande är de juridiska vårdnadshavarna, finns en liten möjlighet för barnen att kunna erhålla pass utan föräldrarnas samtycke. Det måste dock återigen påpekas att det endast är i undantagsfall som pass utan samtycke kan beviljas och därför föreligger en stor risk att passansökningarna för barnen avslås.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och skulle du undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94606)