Pass utan vårdnadshavares medgivande

2015-05-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag är 17 år gammal och mitt pass går ut i år. Jag har två vårdnadshavare varav den ena vägrar att skriva under ett nytt pass till mig. Finns det något jag kan göra för att trots detta få ett nytt pass?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

För att pass ska kunna utfärdas till barn och ungdomar under 18 år krävs som huvudregel medgivande från samtliga av barnets vårdnadshavare. Pass kan emellertid utfärdas utan samtycke från vårdnadshavare om det finns synnerliga skäl.

Att det ska föreligga synnerliga skäl är rätt ovanligt men kan t.ex. vara om en av föräldrarna vistas i annat land och det är uppenbart att dennes medgivande annars skulle ha lämnats. Ifall det står det klart för passmyndigheten att vårdnadshavaren direkt motsätter sig att pass utfärdas för barnet bör det endast under helt speciella omständigheter komma i fråga att pass ändå utfärdas.

Det är alltså svårt att få ett pass utan båda vårdnadshavarnas medverkan, det går ju självklart att ansöka men det finns en risk att du blir nekad. Störst chans är att vänta tills att du fyller 18.

Vänliga hälsningar,

Sofia Jonsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3481)
2020-07-09 När bör man upprätta en framtidsfullmakt?
2020-07-06 Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?
2020-07-06 Vad kan man göra när ens make har stora skulder?
2020-07-06 Kan ett aktiebolag bli föremål för bodelning vid ett samboförhållande respektive ett äktenskap?

Alla besvarade frågor (81781)