FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/04/2018

Pappas 10-dagars föräldraledighet vid barns födsel

Hej,

Jag blev nyligen pappa och i samband med förlossningen tog jag ut min 10-dagar pappaledighet.

Detta var mellan 05MAR-16MAR 2018, alltså 10 arbetsdagar, 12 kalenderdagar.

Jag jobbar som tjänsteman med frakt på ett flygbolag. Jag har månadslön.

Min arbetsgivare har gjort löneavdrag på 12, även fast jag har varit borta 10 dagar.

De hävdar att man ska göra avdrag på kalenderdagar efter dag 5. Men detta betyder ju i praktiken att jag har jobbat två dagar gratis?

21 arbetsdagar i mars - 10 dagar = 11 dagar, som jag bör får betalt för.

Min arbetsgivare resonerar enligt nedan.

21 arbetsdagar mars - 12 dagar = 9 dagar, som jag har fått betalt för.

Jag kan inte tro att det stämmer att jag ska behöva jobba 2 dagar gratis bara för att min föräldraledighet sträcker sig över en helg?

Jag hittar ingenting om detta i vårt kollektivavtal, som är Transport hos Unionen.

Finns det någon lagtext jag kan luta mig mot för att få rätt i detta?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar huruvida den 10-dagars pappaledighet som gäller när ens barn föds handlar om arbetsdagar eller kalenderdagar.

Detta kan man läsa om i socialförsäkringsbalkens 13:e kapitel. En pappa har rätt till tillfällig föräldrapenning om han avstår från arbete vid sitt barns födsel, för att närvara vid förlossning, för att sköta hemmet eller vårda barnet (13 kap. 1 och 10 §§ socialförsäkringslagen). Enligt 13 kap. 14 § gäller detta i högst 10 dagar.

I 14 § står det inte uttryckligen att det gäller arbetsdagar, däremot hänvisar det lagrummet tillbaka till 10 §. Det innebär att man får läsa dessa tillsammans. Slutsatsen man kan dra ifrån detta är att en pappa har rätt till föräldrapenning för dagar han avstår från arbete på grund av sitt barns födsel, i högst 10 dagar. Det rör sig därför om arbetsdagar, vilket också är rimligast då alla kan ha olika många arbetsdagar per vecka.

Jag rekommenderar därför att du hänvisar till 13 kap. 10 och 14 §§ socialförsäkringsbalken.
Du ska därför med hänvisning till ovanstående endast få avdrag för 10 dagar (10 arbetsdagar) av din arbetsgivare. För dessa 10 dagar får du söka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Frida GustafssonRådgivare