Pappa har gift om sig, vad händer med min arvsrätt?

Hej! Min pappa är omgift efter skillsmässa med mamma. Vi är tre barn som undrar ifall arvet går till oss eller allt till hans fru? Vad har vi för rättigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det som ni kan ärva av er pappa kallas kvarlåtenskap. Det är de tillgångar som är kvar efter bodelningen mellan er pappa och den nya partnern och efter att hans skulder har betalats.

Era rättigheter

Om er pappa avlider så är utgångspunkten att ni barn ärver hans kvarlåtenskap och att ni delar detta lika mellan er. I ert fall delas alltså er pappas kvarlåtenskap upp på tre, denna tredjedel kallas er arvslott (2kap 1§ Ärvdabalk).

Detta ändras dock nu när er pappa har gift om sig med en ny partner. Er fars kvarlåtenskap tillfaller den nya partnern ifall ni avstår er rätt att ta del av arvet efter honom (3kap 1§ Ärvdabalk), ifall ni avstår denna rätt så får ni ett så kallat efterarv hos den nya partnern. Detta innebär att ni skjuter upp er rätt att ta del utav arvet tills hen avlider (3kap 2,9§ Ärvdabalk).

Ni kan även välja att inte avstå från er arvslott och ta del av arvet efter er far direkt.

Den nya partnerns rättigheter

Även ifall ni väljer att inte skjuta upp arvet så har den nya partnern rätt att få egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2017 är 44 800kr) ur er pappas kvarlåtenskap. Detta räknas ihop med det som hen fick genom bodelningen, vilket innebär att ifall hen fick 100 000kr genom bodelningen så har hen rätt att få 79 200kr av er fars kvarlåtenskap (3kap 1§ 2 stycket Ärvdabalk). Ni får då ett efterarv hos partnern (3kap 2§ Ärvdabalk).

Finns det ett testamente?

Er pappa kan genom ett testamente bestämma att arvsfördelningen ska ske på ett annat sätt en det som lagen stadgar. Ni har dock alltid rätt till er laglott, vilket är hälften av er arvslott. I erat fall så är er arvslott 1/3 och er laglott är 1/6 av er pappas kvarlåtenskap (7kap 1§ Ärvdabalk).

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

MVH

Måns LundvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”